Eesti Jahimeeste Seltsi volikogus arutleti vibujahi võimaliku laiendamise üle

Eesti Jahimeeste Seltsi volikogus arutleti vibujahi võimaliku laiendamise üle

523
Foto: vibujahiklubi Mägilased kogust
 title=


Paides toimus 2. juulil Eesti Jahimeeste Seltsi volikogu, kus ühe küsimusena oli päevakorras jahimeeste arvamuse selgitamine vibujahi laiendamise kohta metskitsele.

Kehtiva korra järele on Eestis lubatud vibujaht väikeulukitele. Keskkonnaministeerium ootab jahimeeste katusorganisatsioonilt arvamust vibujahi laiendamise kohta metskitsele, sellepärast oligi küsimus vibujahi kohta päevakorras.

„Jahimeestena tervitame kõiki uusi jahipidamise viise, kuid need peavad olema ohutud, võimalikult humaansed ja ühiskonna poolt aktsepteeritud,“ ütles Eesti Jahimeeste Seltsi president Margus Puust. „Elava arutelu tulemusena jõudsid volinikud ühisele seisukohale, et kui vibujahi laiendamine reguleeritakse moel ja viisil, mis aitaks tagada, et need tingimused oleksid täidetud, siis oleme valmis teemat uuesti arutama.“

Lisaks toimusid volikogu koosolekul uue, 20 liikmelise juhatuse valimine. Margus Puust valiti tagasi Eesti Jahimeeste Seltsi presidendiks. Arutelul olid ka suurkiskjate küttimine ja väljapoole edastatavad sõnumid ja samuti anti ülevaade jahiäppide ja üleriiklike jahinduslike infosüsteemide arendamisest, mis aitavad minna üle paberivabale ja võimalikult kontaktivabale jahipidamisele. Eesti Jahimeeste Seltsi volikogusse kuulub 209 volinikku, kes esindavad 11 500 organiseerunud jahimeest.