Uus Euroopa Komisjoni otsus SAKi tsoonide suhtes puudutab kogu mandri-Eestit

Uus Euroopa Komisjoni otsus SAKi tsoonide suhtes puudutab kogu mandri-Eestit

4508

11. augustil edastati Eesti Jahimeeste Seltsile Euroopa Komisjoni uusim otsus ja kaart, mis puudutab sigade Aafrika katku I, II ja III tsooni. Nagu kaardilt näha, on kogu mandri-Eesti I tsoonis (ja ka mõned väiksemad saared).

Otsus ja täpsemad kirjeldused haldusüksuste kaupa on leitav: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1372&from=EN 

Sinine ala – I kitsendustega tsoon. Helepunane ala – II kitsendustega tsoon. Tumepunane ala – III kitsendustega tsoon. 

Kitsendused I tsoonis

Lubatud on elussigade liikumine Eestis, Euroopa Liidus (vastav märge sertifikaadil) ning eksport, kui on tehtud uuringud.

Seakasvatusettevõtted on intensiivse veterinaarjärelevalve all ja neile on kehtestatud täiendavad bioohutusmeetmed.

Sealihale ja -toodetele, loomsetele kõrvalsaadustele ja paljundusmaterjalile kitsendusi ei ole.

Metssealiha erimärgistamine on kohustuslik; käitlemine on lubatud vaid Eesti piires.

Kitsendused II tsoonis

Lubatud on elussigade liikumine Eesti piires (tõend 9-T), kui on tehtud uuringud.

Seakasvatusettevõtted on intensiivse veterinaarjärelevalve all ja neile on kehtestatud täiendavad bioohutusmeetmed.

Lubatud on uuritud sigadelt või karjadest pärineva sealiha ja -toodete liikumine Eesti piires, kauplemine ja eksportimine. 

Kauplemise ja ekspordi puhul on tootega kaasas määruse (EÜ) nr 599/2004 lisas sätestatud veterinaarsertifikaat, mille II osa täiendatakse viitega rakendusotsusele 2014/709/EL (art 13 punkt c).

Loomsete kõrvalsaadustega kauplemine (vastav märge sertifikaadil) ja eksport on lubatud pärast töötlemist kitsendusteta.

Metssealiha erimärgistamine on kohustuslik; käitlemine on lubatud vaid kitsendustega ala sees.

Kitsendused III tsoonis

Lubatud on seakatku suhtes uuritud elussigade liikumine ainult tapamajja konkreetse kitsendusega ala piires või sama riigi teistes piirkondades asuvatesse tunnustatud tapamajadesse (tõend 9-T).

Seakasvatusettevõtted on intensiivse veterinaarjärelevalve all ja neile on kehtestatud täiendavad bioohutusmeetmed.

Lubatud on uuritud sigadelt või karjadest pärineva sealiha ja -toodete liikumine kuumtöödelduna ja erimärgistuseta Eesti piires, kauplemiseks (vastav märge sertifikaadil) ja ekspordiks.

Uuritud sigadelt või karjadest pärineva kuumtöötluseta sealiha ja -toodete liikumine on lubatud vaid erimärgistatult ja Eesti piires.

Loomsete kõrvalsaadustega kauplemine (vastav märge sertifikaadil) ja eksport on lubatud pärast töötlemist kitsendusteta.

Metssealiha erimärgistamine on kohustuslik; käitlemine on lubatud vaid kitsendustega ala sees.
JAGA