Marutaudi riskiloomadelt proovide kogumise lepingu vaheseis

Marutaudi riskiloomadelt proovide kogumise lepingu vaheseis

2245
Foto: Pixabay,com

VTA-ja EJS vahel sõlmitud riskiloomadelt peaproovide kogumise (leping nr 24) ning tervetelt loomadelt vaktsineerimisalalt järelkontrolliks pea-ja vereproovide kogumise (leping nr 41) lepingute raames 05.10.2015 seisuga laborisse jõudnud proovide seis. 

Marutaudi riskiloomadelt proovide laekumine 05.10.2015 (töövõtuleping nr 24)

Maakond

Kogutavate peade arv

Laekunud peade arv 05.10.2015

Laekunud peade %  kogumahust

Kokku

Kokku

Rebased

Kährikud

Kokku

HARJUMAA

75

17

2

15

23

HIIUMAA

18

7

4

3

40

IDA-VIRUMAA

59

0

 

 

0

JÕGEVAMAA

44

13

4

9

29

JÄRVAMAA

42

7

 

7

17

LÄÄNEMAA

41

2

 

2

5

LÄÄNE-VIRUMAA

62

18

7

11

29

PÕLVAMAA

38

15

3

12

40

PÄRNUMAA

83

10

 

10

12

RAPLAMAA

51

23

7

16

45

SAAREMAA

51

10

1

9

20

TARTUMAA

53

8

2

6

15

VALGAMAA

35

2

1

1

6

VILJANDIMAA

59

28

7

21

48

VÕRUMAA

39

6

2

4

15

Kokku

750

166

40

126

22

           

Vaktsineerimise järelkontrolli proovide laekumine 05.10.2015 (töövõtuleping nr 41)

           

Maakond

Kogutavate peade arv

Laekunud peade arv  05.10.2015

Laekunud peade % kogumahust

Kokku

Kokku

Rebased

Kährikud

Kokku

IDA-VIRUMAA

65

17

0

17

26

PÕLVAMAA

72

13

2

11

18

TARTUMAA

20

1

0

1

5

VÕRUMAA

93

20

5

15

15

Kokku

250

51

7

44

20

           

Maakond

Kogutavate verede arv

Laekunud verede arv  05.10. 2015

Laekunud verede % kogumahust

Kokku

Kokku

Rebased

Kährikud

Kokku

IDA-VIRUMAA

65

17

0

17

26

PÕLVAMAA

72

13

2

11

18

TARTUMAA

20

1

0

1

5

VÕRUMAA

93

19

5

14

20

Kokku

250

50

7

43

20

Marutaudi projektijuht Enel Niin tõi välja, et seis on läinud oluliselt paremaks, kuigi nii märtsikuise kui ka paar kuud tagasi sõlmitud lepingu täitmine on 20% kandis. “Ilmselt puhvertsoonist tervetelt loomadelt proovide kogumisega me hätta ei jää, sest aega on järgmise aasta märtsini. Endiselt on murekohaks riskiloomade kogumine (kuigi Viljandi-, Rapla-, Põlva- ning Hiiumaa on olnud tublid, on mitmes maakonnas proovide arv väga väike, Ida-Virus suisa endiselt 0), mille 2015. a kogumisperiood e 750 looma ligilähedane künnis peaks täis saama 31.12.2015 seisuga.”

Laboris on probleeme tekitanud kaaskirjad. “Siit ka palve proovitoojatele: palun, nii nagu lepingutes kirjas on, toodava proovi osas anda adekvaatne ning õige info vet. keskusele, mis loomaga on tegu. Kui tegu on riskiloomaga, siis neilt kogutakse vaid pea ja uuritakse marutaudi suhtes. Vaktsineerimise järelkontrolliks kogutakse proove vaid vaktsineeritud alalt ning tervetelt kütitud loomadelt, võttes nii pea kui ka vereproovi. Seega, vaktsineeritavalt alalt tuuakse proove mõlema lepingu raames, aga tegu on erinevate loomadega, s.t puhveralale rakenduvad mõlema lepingu mahud. Ei ole harvad juhtumid, kus tuuakse väidetavalt leitud loomalt pea- ja vereproov ning ei mõisteta, miks mõlemat vastu ei võeta (leitud loom on riskiloom, neil kogume vaid peaproove) või siis tuuakse terve looma peaproov väljapoolt puhverala ning tekib arusaamatus, miks seda ei taheta uurimisse suunata.”

Lisaküsimustele lepingutest jne vastab EJSi tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe andres@ejs.ee, 6025972 
JAGA