VTAs kogunes riiklik loomatauditõrje komisjon

VTAs kogunes riiklik loomatauditõrje komisjon

2398
EJSi president Margus Puust andis ERRile intervjuu
 title=


Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) peadirektori kutsel kogunes täna, 28. juunil riiklik loomatauditõrje komisjon. Kõne all oli metsas leviva sigade Aafrika katku tõkestamise ja metssigade populatsiooni vähendamise võimalused ning VTA valmisolek võimalike seakatku puhangute tõrjumiseks koduseafarmides. Komisjoni töös osalesid ka EJS president Margus Puust ja tegevjuht Tõnis Korts.

Komisjoni koosoleku avas VTA peadirektor Indrek Halliste. Ta tutvustas VTA partnereid SAKiga võitlemisel ja muudatusi VTAs seoses SAKiga. Ametisse on tööle võetud kriisi- ja kommunikatsioonispetsialist, täpselt on jagatud rollid ja pädevused. Palju on tööd tehtud kaardirakendusega, mis tunduvalt hõlbustab tööd SAKiga võitlemisel. Indrek Halliste rõhutas selgitustöö vajalikkust, kiire reageerimise, kontrolli, järjepidevuse ja tähtaegsuse olulisust.

Seakasvatusettevõtete teavitamise tulemustest rääkis Maarja Kristjan, VTA spetsialist. Tema sõnul on meil kokku 291 031 kodusiga. Neist üle 3000 seaga on 31 sigalat. Kõige rohkem sigu on Viljandimaal. Sigu peetakse kõigis maakondades.

Aasta jooksul on sigade arv vähenenud ca 70 000 võrra. Seakasvatusettevõtteid on jäänud Eestis viimase 2 aastaga 670 võrra vähemaks. Maarja Kristjan pidas samuti oluliseks selgitustööd loomapidajatele.

Edasi kõneles VTA kriisijuht Heidi Käär kriisialasest lauaõppusest. Ta pidas oluliseks ühtse terminoloogia ja rollide jaotuse ja konkreetsete käsuliinide olemasolu. Tema sõnul on tähtis selge ja üheselt mõistetav kommunikatsioon.

Maaeluministeeriumist võttis sõna toiduohutuse osakonna juhataja asetäitja Pille Tammemägi. Ta rääkis metsa majandamisel kasutatavate mootorsõidukitega seotud riskidest taudi levitamisel.

Keskkonnaagentuuri esinda Peep Männil tutvustas enda ja Rauno Veeroja poolt koostatud kokkuvõtet “Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2016”. Eelmisel aastal kütiti üle 32 000 metssea, mis oli läbi aastate suurim. Metssigade arvukus on langenud ja seda nii ulukiseire spetsialistide kui ka jahimeeste sõnul. Paljudes piirkondades on eesmärk 1,5 metssiga 1000/ha kohta saavutatud, aga on piirkondi, kus metssea arvukus on endiselt kõrge.

Ulukiseire spetsialistid soovitavad eirata EK soovitust keelata 50 km ulatuses katku levipiiri tsoonis ajujaht. Nende sõnul ei anna see soovitud tulemusi. Uuringute põhjal väidavad teadlased, et haigus levib kiiremini ajal, mil ajujahti ei peeta.

RLTTK: Seakatku riskide vähendamiseks tuleb metssigade arvukus võimalikult kiiresti alla viia

Kõneleb VTA kriisijuht Heidi Käär. Foto: Tõnis Korts
Kõneleb VTA kriisijuht Heidi Käär. Foto: Tõnis Korts

 
JAGA