VJÜ Üldkoosolek K 06.09.2023 Sangastes

VJÜ Üldkoosolek K 06.09.2023 Sangastes

227
Valgamaa Jahimeeste Ühistu annab teada Üldkoosoleku toimumisest
K 06.09.2023 kell 18.30 Sangaste Lossi Ringtalli õuel

PÄEVAKORD:

1. Revidendi aruande 2022. aasta majandustegevuse kohta ning
2022 majandusaasta aruande kinnitamine, 2022. a
kasumi-kahjumi kinnitamine.
2. Hellenurme JP siseste jahialade piiride muutmine tulenevalt
JP kasutusõiguse loa pikendamise protsessis kujunenud uuest
olukorrast. Alus – JP kasutajate taotlus VJÜ-le 14.03.2023. a
ning 16.06.2023. a VJÜ nõukogu seisukoht antud küsimuses.
3. Laatre JP sisepiiride muudatused – Laatre ja Vähero JS
ettepanek ühinemiseks.
4. VJÜ Põhikirja muutmine.
5. VJÜ Kodukorra muutmine.
6. VJÜ Nõukogu liikmete tagasikutsumine.
7. VJÜ järgmised 10 aastat.
8. Muud küsimused.
 
 
Ajad on küll kiired aga kuna sel  Üldkoosolekul on üksjagu olulisis otsustamise punkte,
siis on oluline kvoodi kokkusaamine, et ÜK oleks otsustusvõimeline.
Ootame aktiivset osavõttu aga kui ei ole võimalik osaleda, siis palume volitada usaldusisikut koosolekul end esindama.
Ühel liikmel võib kaasas olla 2 volitust- digitaalsed volitused(volituse näidis on lisatud) palun saata hiljemalt 4.septembriks ette
 
Koosolekule registreerumine algab kell 17.00
JAGA