Valtu Jahimeeste Seltsis tutvustati EJS-i infosüsteeme

Valtu Jahimeeste Seltsis tutvustati EJS-i infosüsteeme

2806
Valtu Jahimeeste Seltsi koosolek. Foto: Karri Urban

15. aprillil toimus Valtu Jahimeeste Seltsis koosolek, mille raames tutvustas Karri Urban Eesti Jahimeeste Seltsist infosüsteeme Jahis ja Metsis.

Infosüsteemi Jahis eesmärgiks on jahipiirkonna kasutaja ja jahimehe poolt õigusaktidega määratud kohustuste tõhusam täitmine, jahidokumentatsiooni haldamine, ulukiseireandmete kogumine, jahimehe ja jahipiirkonna vahelise infovahetuse operatiivsemaks muutmine. Infosüsteemi Metsis eesmärk on täita kvaliteetselt halduslepingust tulenevaid ülesandeid.

Lisaks infosüsteemide tutvustamisele tehti ringkäik ka Valtu Jahimeeste Seltsi lasketiirus.