Valgamaa Jahimeeste Ühistu põhikiri

Valgamaa Jahimeeste Ühistu põhikiri

27

VALGAMAA JAHIMEESTE ÜHISTU PÕHIKIRI


1. TULUNDUSÜHISTU NIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD NING EESMÄRK
1.1. Tulundusühistu on eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest (tulundusühistuseadusest, äriseadustikust jm), asutamislepingust, käesolevast põhikirjast, kodukorrast ning muudest sellekohastest õigusaktidest.
1.2. Tulundusühistu nimeks on Valgamaa Jahimeeste ühistu (edaspidi ühistu).


JAGA