Tuleohtliku aja kehtivus lõpetatakse

Tuleohtliku aja kehtivus lõpetatakse

381
Foto: EJS

Päästeamet kehtestas 18. juulil neljas maakonnas tuleohtliku aja. See puudutas Ida- ja Lääne-Virumaad, Jõgevamaad ja Järvamaad.

Keeld kehtestati suure tuleohu tõttu ja see tähendab seda, et nendes neljas maakonnas ei tohi viibida võõral metsa- ja muu taimestikku ning turbapinnasega alal, sh mootorsõidukiga.

EJS uuris päästeteenistusest kas see tähendab ka jahipidamise keeldu ja kaua see kestab. Meile vastati, et Päästeamet valmistab ette dokumenti selle keelu lõpetamiseks (sh jahipidamise) ja meile teadaolevatel andmetel see keeld lõpeb 21. juulil.

EJS