Toimus suurkiskjate alane teabepäev Eesti Jahimeeste Seltsis

Toimus suurkiskjate alane teabepäev Eesti Jahimeeste Seltsis

2997
Harjumaa jahipiirkondade esindajad teabepäeval

4. augustil toimus suurkiskjate alane teabepäev Eesti Jahimeeste
Seltsis Kuristiku 7. Kokku olid tulnud praktiliselt kõikide Harjumaa jahipiirkondade esindajad. Kokkutulnuid huvitas, kuidas on korraldatud suurkiskjate seire ja küttimislimiitide määramine Harjumaal. Küsimustele vastas Peep Männil.

Juba karu ja ilvese teema arutelu võttis kolm tundi, seega hundile jäi väga vähe aega. Nagu kohalolnute sõnavõttudest selgus, on karude ja ilveste arv Harjumaal väga kõrge. Otstarbekas oleks piirkonniti nende kiskjate arvukus alla viia. Palju on inimestelt kaebusi, kelle kodaedu ja elupaiku karud on julgelt külastama hakanud. Lepiti kokku selles, et tehakse suurkiskjate töörühmale taotlus karude küttimislimiidi suurendamiseks Harjumaal ja lubada kohati ka ilveste küttimist. Teatavasti on USO teinud ettepaneku vabariigis sel aastal ilvesejahti mitte avada.

Keskustelu oli energiline ja jäädi kohati väga erinevatele 
seisukohtadele. Sündmuse lõpuks selgitas jahimeestele SAK olemust ja käitumisreegleid katku tingimustes Andres Lillemäe

JAGA