Toimus õppepäev “Uluki tekitatud kahjude kompenseerimine” (täiendatud materjalidega)

Toimus õppepäev “Uluki tekitatud kahjude kompenseerimine” (täiendatud materjalidega)

3828

Eesti Jahimeeste Seltsi koolitusklassis Kuristiku 7 toimus SA KIKi spetsialistide korraldatud õppepäev uluki tekitatud kahju hüvitamise nõuete kompenseerimisest ning rahastamise taotluste esitamisest süsteemis KIKAS.
Koolituspäeva viisid läbi SA KIKi spetsialistid Arvi Toss ja Udo Maiste.

Käsitleti põhjalikult uluki tekitatud kahjude fikseerimist tulenevalt Jahiseaduse nõuetest, SA KIKi võimalustest rahaliselt kahjunõudeid kompenseerida, vajalikest dokumentidest ja KIKi nõuetest sihtfinantseerimise taotluse esitamisel andmesüsteemis KIKAS. Esinejaid kuulati tähelepanelikult, esitati palju küsimusi.

Õppepäeval osales 31 jahindusorganisatsiooni esindajat.
KIKi esindajad lubasid järgmise õppepäeva korraldada peale positiivseid rahastamisotsuseid sihtfinantseerimise lepingute sõlmimisest.

Koolituse materjalid on leitavad SIIT

JAGA