Tartumaal said jahindusnõukogu heakskiidu 13 jahiseltsi

Tartumaal said jahindusnõukogu heakskiidu 13 jahiseltsi

1950
Tartu JK alguse saanud jahimaade haldamise programmist on tänaseks saanud Jahise osa ning jahiseltside tööriist jahimaade haldusprotsessis.

2.juunil toimus Tartumaa jahindusnõukogu, mis andis heakskiidu kasutusõiguse lubade pikendamiseks 13 jahipiirkonnale.

Tartu Jahindusklubi juhatuse esimehe Jaak Volmeri sõnul oli selline positiivne tulemus pikaajalise ettevalmistustöö tulemus. „Tartu Jahindusklubis alustasime aktiivset tegutsemist pikendamise osas juba eelmisel aastal. Koostasime programmi, mis aitab jahiseltsidel paremini oma kasutuses olevaid jahimaid hallata, sellest on tänaseks arenenud ühise töö tulemusena Jahise programmi osa“ ütles Volmer.

Tartumaa Jahindusnõukogule esitati kokku 16 taotlust, millest heakskiit anti 13.-le. Heakskiidu sai ka Jahiselts Bubo, kes on samuti EJS-i liige.

Kolmel jahiseltsil tuleb esinenud vajakajäämised üle vaadata ja taotlused saab esitada uuesti.

Kokku on heakskiit antud Eestis 15 jahiseltsile, millest ühe on Keskkonnaamet ka pikendanud.

Vastavalt Jahiseadusele antakse jahipiirkondadele KeA poolt kasutusõiguse load, mis kehtivad 10 aastat. Enamus neist pikendati 2013. a Jahiseadusega, seega hakkab nende kehtivusaeg läbi saama. KeA on soovitanud pikendamisprotsessiga varem peale hakata, et menetlus kulgeks häireteta ja avaldused ei kuhjuks.

EJS

 

JAGA