Esmaabikoolitus relvaeksamiks valmistujale toimub juba 19. jaanuaril

Esmaabikoolitus relvaeksamiks valmistujale toimub juba 19. jaanuaril

1031
Foto: FlickrEsmaabikoolitus relvaeksamiks valmistujale toimub Jahimeeste Seltsi majas (Kuristiku 7, Tallinn) 19. jaanuaril 2020 kell 10.00.

Õppekavas 8 tundi teoreetilist ja 8 tundi iseseisvat praktilist õpet. Koolituse lõppedes väljastatakse tõend. Oodatud on kõik soovijad.

Hind 40 eurot.

Info ja registreerimine: ejs@ejs.ee

Väljavõte relvaseadusest, mille alusel seda koolitust korraldatakse.

Relvaloa taotlejatele:

Relvaseadus

  • 35. Soetamisloa ja relvaloa taotlemine füüsilise isiku poolt  (2) alusel peab taotleja muude dokumentidega koos esitama dokumendi, mis tõendab vähemalt sellise 16-tunnise esmaabikoolituse läbimist, mille on läbi viinud tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetajate koolituskursuse ja omab sellekohast tunnistust. [RT I, 09.03.2018, 1 – jõust. 01.07.2018]