Söödapõldude seemnete alane nõupidamine

Söödapõldude seemnete alane nõupidamine

2219
Soome ettevõtte eesmärk on pakkuda jahimeestele just jahinduslikke seemnesegusid. Foto: EJS

1. veebruaril toimus EJS-is nõupidamine söödapõldude seemnete osas.

EJS on mitmeid aastaid vahendanud kvaliteetsete söödapõldude seemnete müüki ja aasta-aastalt on jahimeestepoolne nõudlus kasvanud. Samuti on selts suutnud hinnad oluliselt madalamal hoida kui Soomes ja seetõttu on seemned ja nende segud olnud meie jahimeestele kättesaadavad.

Soome ettevõtte Malmgard Sjundea esindaja Sebastian Sohlberg kinnitas, et nende eesmärk ei ole konkureerida põllumajanduslike seemnete müüjatega vaid pakkuda jahimeestele just jahinduslikke seemnesegusid.

Söödapõldude rajamine on kõrge jahikultuuri osa, kusjuures kultuuride tegemise eesmärk võib olla erinev. Metsloomade toidubaasi parandamine, ulukite tervisliku seisundi parandamine (tugevam järglaskond) erinevate komponentide abil, kahjude vähendamine, küttimise hõlbustamine jne.

Samuti lepiti kokku, et kevadisel juhtide koosolekul tutvustavad soomlased teemat põhjalikumalt, et EJS liikmeted saaksid rohkem infot. Nõupidamisel löödi käed, et asjakohast infot antakse ka kodulehe, listi, ajakirja „Eesti jahimees“ ja sotsiaalmeedia kaudu.

Pakutavate seemnete sortiment on laienenud ja sellekohane info edastatakse liikmetele.