SAKi taudistunud ala nr 9 (täiendatud)

SAKi taudistunud ala nr 9 (täiendatud)

33036. mail diagnoositi sigade Aafrika katk Viljandimaal Viljandi vallas Tusti külas ühel leitud metsseal. Metssea leiukoha ümber jääval 200-ruutkilomeetri suurusel alal asuvale kuuele seakasvatusettevõttele on kehtestatud kitsendused. Viljandi valla metssea leiukoht on sigade Aafrika katku taudistunud ala nr 9.

Allikas: VTA

KESKKONNAAMET
06.05.2015 (19.02.2015.a  ja 20.04.2015.a teate lisandus)
 
Lähtudes Euroopa Komisjoni rakendusotsusest, 13.02.2015, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides ja muudetakse rakendusotsust 2014/709/EL, millest Keskkonnaamet teatas oma 19.02.2015. a teates ja lähtudes Keskkonnaameti peadirektori 30.09.2014. a käskkirjast nr 1-4.1/14/438 ja Keskkonnaameti peadirektori 30.09.2014. a käskkirjast nr 1-4.1/14/438, samuti Keskkonnaameti 20.04.2015. a teatest, hõlmab uus taudistunud ala järgmiste kohalike omavalitsuste haldusterritooriume, kus on keelatud ajujaht ja jaht jahikoertega (va koprajaht FCI 3. ja 4. rühma kuuluvate jahikoertega ning haavatud uluki otsimine lõastatud jahikoertega):
 • Viljandimaa
  • Kolga-Jaani vald,
  • Suure-Jaani vald,
  • Viljandi vald,
  • Viljandi linn.
Endiselt on taudistunud ala staatuses:
 • Tartumaa:
  • Konguta vald,
  • Rannu vald,
  • Rõngu vald.
Taudistunud alal tsoonis tuleb läbi viia kütitud metssigade uurimine SAKi suhtes, kütitud metssigade, nendelt pärineva liha või nendelt sigadelt pärinevat liha sisaldavaid tooteid on keelatud tsoonist välja viia.
 
 
Maakonna-, valla- ja jahipiirkondade piiride tõlgendamine:
 • Maakonna- ning valla- ja linnapiirid on ülemuslikud jahipiirkonna piiride ees – kui tekib vastuolu nende piiride tõlgendamise vahel, siis tuleb alati lähtuda maakonna- või valla- või linnapiirist.
Sigade aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee.
 
Küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta Veterinaar- ja Toiduameti vihjetelefonil 605 4750.


JAGA