Saare jahimehed tegid suurulukite küttimiseks ettepanekuid

Saare jahimehed tegid suurulukite küttimiseks ettepanekuid

2355
Foto: Flickr

Saarte Jahimeeste Selts esitas jahindusnõukogule ettepanekud 2017. jahindusaasta küttimismahtude määramiseks.

Küttimismahud räägiti läbi 17. juulil seltsi poolt korraldatud maakonna jahipiirkondade kasutajate nõupidamisel, vahendas Saarte Hääl. Jahimeeste ettepanek on määrata põtrade minimaalseks küttimismahuks 401, hirvedel 1102, metskitsedel 1700 ja metssigadel 1300.

Metssea puhul täpsustab selts, et kuna prognoose on raske teha, siis võiks jahindusnõukogu küttimismahuks kinnitada jahipiirkondade poolt esitatud küttimissoovid. Lisaks on jahipiirkondade kasutajad leppinud kokku, et kütivad niipalju sigu kui võimalik, mida on siiani ka kogu aeg tehtud.

Jahipiirkondade kasutajate koosolekul otsustati teha ka jahindusnõukogule ettepanek leida võimalus muuta küttimisandmete esitamine iga kuu 10. kuupäevaks kõikidele jahipiirkondade kasutajatele kohustuslikuks. See võimaldab nii maaharijatel, jahimeestel kui jahindusnõukogu liikmetel jooksvalt jälgida ja analüüsida küttimise üldist seisu ning teha vajadusel jahindusnõukogule ettepanekuid küttimisotsuste muutmiseks.

Vaata täpsemalt Saarte Häälest.