Riigikogu kinnitas relvaseaduse muudatused

Riigikogu kinnitas relvaseaduse muudatused

6937
Foto: erakogu

Riigikogu võttis kolmapäeval pärast pikki ja kirglikke vaidlusi vastu eelnõu, millega muudeti relvaseadust. Muudatuste kohaselt on müra vähendamiseks edaspidi lubatud kasutada tulirelval helisummutit jahipidamisel, lasketiirus ja laskepaigas.

Kehtiv seadus lubab helisummutit omada ainult lasketiirus kasutataval sporttulirelval, vahendab ERR.

Valitsuse algatatud relvaseaduse muutmise eelnõu sätestab muuhulgas elektroonilise relvaloa väljastamise võimaluse. Praegu on kasutusel üksnes paberkandjal relvaluba. Kui jahipidamisõigust tõendavad dokumendid on elektrooniliselt väljastatud, siis ei pea neid paberkandjal jahil kaasas olema. Seadusemuudatuse kohaselt on võimalik relvaloa taotlejal eestikeelset relvaeksamit sooritada tõlgi abil ka võõrkeeles.

Peale helisummuti kasutamise õiguse suurendati ka füüsilise isiku omandis olevate tulirelvade padrunite hulka seniselt 100 padrunilt 200 padrunile ning relvaloa omanikul on õigus omada kuni 5000 sütikut.

Seaduseelnõu poolt hääletas 52 saadikut, vastu oli 33, erapooletuid ei olnud. Seadusemuudatused jõustuvad tänavu 1. juulil, osa sätteid jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Relvaseaduse muudatuste üle vaieldi riigikogus põhjalikult, muuhulgas tekitas palju erimeelsusi võõrkeeles relvaeksami tegemise võimaldamine.

Loe lähemalt ERRist.

Vaata ka eelnõu menetluskäiku SIIT.