Räpina Ühisgümnaasiumi õpilased tutvusid aianduskoolis jahiulukitega

Räpina Ühisgümnaasiumi õpilased tutvusid aianduskoolis jahiulukitega

375
Arvi Lepisk tutvustamas lastele meie metsa ulukeid. Fotod: erakogu

18. oktoobril külastasid Räpina ühisgümnaasiumi viienda klassi õpilased Räpina aianduskooli, kus neile tutvustati Eesti jahiulukeid.

Räpina aianduskooli õpetaja Arvi Lepisk tutvustas metsloomi nende nahkade, koljude ja sarvede abil. Räägiti jahiulukitest lähemalt ja täideti õpetlik tööleht ning lahendati loodusteemaline ristsõna. Lõpuks püüti jäljerida kujutav pilt sobitada õige loomaga.

EJS on Eesti ulukite ja loodushariduslike tegevustega tegelenud järjepidevalt mitmeid aastaid. 2014. aastal kuulutas juhatus aasta teemaks “Märka ulukit”, mille raames käisid jahimehed Eesti lasteaedades ja õppehariduskeskustes jahindust ning jahimehe rolli looduses tutvustamas. Räägiti ka eesti ulukitest ja kiskjatest ning purustati selle teemalisi müüte. Lapsi huvitasid üldjuhul alati kaasa võetud trofeed – nii ulukite nahad, sarved kui kihvad. 

EJS leiab, et toona algatatud programm on tänaseni väga vajalik. Eriti nüüd, mil on tekkinud tendents, et inimesed üha enam loodusest kaugenevad. Jahimehe õlule on paraku pandud mitmeid kohustusi, millest üks väljakutse on oma tegevuse tutvustamine ühiskonna linnades elavatele liikmetele, kellel puudub sellel alal igasugune kokkupuude või kes sellest üldse aru ei saa. 

EJS jätkab kindlasti selliste loodusharidusliku programmi tutvustamist noortele. Ühtlasi täname Arvi Lepiskit, kes Räpinas selliseid ettevõtmisi korraldab! Julgustame ka teisi jahimehi julgemalt sellega tegelema.