Rajakaamera fotovõistlus “Mäger rajakaameras”

Rajakaamera fotovõistlus “Mäger rajakaameras”

4590
Mäger. Foto: Pixabay.com

Piltide saatmine on lõppenud. Žürii teeb oma valikud ja anname kodulehe kaudu võitjad teada!

Eesti Jahimeeste Selts koostöös Trapper OÜga kuulutab juba kolmandat korda välja rajakaamera fotovõistluse, seekord on luubi all aasta loom – mäger.

Rajakaamera fotovõistluse „Mäger“ reeglid

 1. Osalemine

Osaleda võivad kõik jahimehed ja teised loodussõbrad, kellel on rajakaamerad, v.a konkursi korraldamisega seotud isikud.

 1. Konkursi ajakava

Võistlustöid saab esitada kuni 1. novembrini 2016 (k.a).

Tulemused avalikustame detsembri lõpus EJSi kodulehel ja muudes EJSi infokanalites.

 1. Konkursi kategooriad

Konkurss toimub kolmes kategoorias:
Aasta loom – mäger
Mägra pere/järelkasv
Mustvalge mäger (mustvalgete piltide erikategooria)

 1. Võistlustööde arv

Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 5 fotot.

 1. Nõuded fotodele
 • Võistlusel võib osaleda ainult Eestis tehtud rajakaamerate fotodega.
 • Fotodel peab pildi tegemise aeg näha olema (rajakaamera märge: kellaaeg, kuupäev).
 • Foto tegemise aeg ei ole piiratud (kui eelmisel aastal ootasime ainult 2015. aastal tehtud pilte, siis sellel aastal võib ka varasemaid pilte saata).  
 • Konkursile esitatud fotole peab olema lisatud rajakaamera omaniku nimi, piirkond, kus pilt on tehtud ja võimalusel jahiseltsi nimi.
 • Lisaks ootame fotole pealkirja või lühikest lugu, mis kirjeldab rajakaamera omaniku nägemust pildil kujutatust või avab konkreetse pildi valiku tagamaid. Loo pikkuseks ootame kuni 300 tähemärki.
 • Fotosid oodatakse konkursile digitaalselt, saates need Karolin Lillemäele rajakaamera@ejs.ee.
 1. Auhinnad

Võistluse peaauhinna paneb välja Trapper OÜ ja selleks on uus rajakaamera.

Antakse välja mitmeid eriauhindu Eesti Jahimeeste Seltsi ja meie koostööpartnerite poolt.

 1. Žürii ja hindamiskriteeriumid

Žürii esimees on ajakirja Eesti Jahimees peatoimetaja Jaanus Vaiksoo.

Hinnatakse nii fotode sisu/erakordsust kui ka kvaliteeti.  

 1. Piltide kasutamine

Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursile esitatud töid konkursi ja selle tulemuste tutvustamisel meedias (sh sotsiaalmeedias), EJSi kodulehel, konkurssi tutvustavates trükistes (nt EJSi aastaraamatus, ajakirjas Eesti Jahimees), konkursi pildiprogrammide koostamisel ning esitlemisel, võistlust tutvustavatel üritustel. Samuti on õigus pilte esitleda ning pilte konkursi tutvustamiseks kasutada konkursi koostööpartneritel.

Muudel eesmärkidel võib pilte kasutada kokkuleppel töö autoriga.

 1. Korraldajate vastutus

Korraldajad vastutavad konkursile esitatud tööde õiguspärase kasutamise eest.

 1. Osaleja vastutus

Osaleja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor.

Mäger rajakaameras

JAGA