Pikendati Tartu jahipiirkonna kasutusõiguse lube

Pikendati Tartu jahipiirkonna kasutusõiguse lube

1307
Foto: Aldo Luud

Keskkonnaamet pikendas 15. septembri korraldusega Tartu jahipiirkonna kasutusõiguse lube.

Tartumaa seitse jahipiirkonda esitasid Keskkonnaametile taotluse pikendamaks kasutusõiguse lube järgmiseks 10 aastaks. Koos taotlusega esitasid jahiseltsid jahindusnõukogu nõusoleku taotlejate jahipiirkonna kasutusõiguse loa pikendamise kohta.

Keskkonnaamet pikendas sel korral Elva, Haaslava, Konguta, Rannu, Puhja, Tammistu ja Ülenurme jahiseltsi jahipiirkonna kasutusõiguse lube. Samuti leidis Keskkonnaamet, et jahimaa heaperemeheliku kasutamise jätkamiseks ning jahindusliku kasutuse edasiseks võimaldamiseks on otstarbekas pikendada kehtiva jahipiirkonna kasutusõiguse luba, et tagada jahimaa kasutuse stabiilsus ning jätkuv koostöö piirkonna maaomanikega.

Jahiseaduse § 14 lg 3 koosmõjus § 18 lg 1 on jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamine Keskkonnaameti pädevuses. Jahiseaduse § 18 lg 1 järgi pikendatakse jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust järgmiseks kümneks aastaks, kui jahipiirkonna senine kasutaja on esitanud kuus kuud enne jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemist jahipiirkonna kasutusõiguse loa andjale vastava taotluse koos jahindusnõukogu toetava seisukohaga.

Jahiseaduse § 18 lg 2 ammendava loetelu järgi ei pikendata jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust kui:

1) loa taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid;

2) jahindusnõukogu ei ole loa kehtivuse pikendamist toetanud;

3) jahipiirkonna kasutaja ei ole täitnud jahipiirkonna kasutusõiguse loas sätestatud kohustusi.

Kasutusõiguse loa (KÕL) pikendamise osas on jäänud 438 päeva, et esitada Keskkonnaametile taotlus, millele on lisatud jahindusnõukogu heakskiitev otsus. Jahindusnõukogu heakskiidu on seni saanud 36 jahiseltsi. See on 11,4% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. Kasutusõiguse luba on pikendatud 22 jahipiirkonnal.