Peeti nõu jahikoerte teemal

Peeti nõu jahikoerte teemal

3277

EJS veebruarikuu juhatuse koosolekul oli päevakorras jahikoerte teema. Ühiselt otsustati, et edaspidi tehakse tihedamat koostööd ja tegutsetakse selles suunas, et Eesti saaks ühtse registri. Selle juhatuse poolt võetud suuna raames kohtusid 12. mail EJS-is Eesti Jahikoerte Tõuühingu esindajad Aili Pärtel-Beljajev ja Mari- Ann Rehk ning EJSi esindajad tegevjuht Tõnis Korts, asetäitja Andres Lillemäe ja ajakirja Eesti Jahimees peatoimetaja Kaarel Roht. Arutati võimalikke koostöösuundi ja tegevusi. EJS tegevjuhi ettepanekul koostati prioriteetsed tegevussuunad. Otsustati, et tehakse ettepanek Eesti Kennelliidule korrastada FCI koeratõugude nimekiri. Omapoolne ettepanek vormistatakse 1. oktoobriks. Samuti lepiti kokku suunas, et kõigil aretusse (paaritusse) minevatel jahikoertel peaks olema sooritatud jahikatsed. Kuna hetkel on siin arengud ebaühtlased, on mõistlik rakendada etappe. Samuti lepiti kokku suunas, et tulevikus peaks suuruluki jahil olema verejälge ajav koer ja linnujahil linnukoer. Võeti ka suund sellele, et taastada kohtunike süsteem. Need on tegutsemise suunad. Loomulikult on veel palju tööd ja läbirääkimisi töögruppides, et jõuda ühistele seisukohtadele ja kokkulepeteni.

JAGA