Otepäält leiti vibunoolega vigastatud halljänes

Otepäält leiti vibunoolega vigastatud halljänes

3596
Noolega läbistatud jänes. Foto: KKI

Jaanipäeva eel laekus Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313 teade ühelt Otepää valla elanikult, kes leidis vibunoolega vigastatud halljänese. Kohapeal ilmnes, et vibunool oli läbistanud jänese parema esikäpa. Noolehaav oli täis vaklasid, mis viitas sellele, et loom oli piinelnud juba mitu päeva. Sündmuskohale kutsutud kohaliku jahiseltsi esimees lõpetas looma piinad.

Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on tegemist väga kahetsusväärse ja julma teoga. „Eesti Jahimeeste Selts mõistab selle teo hukka ja me väga loodame, et suudetakse leida selle teo toimepanija ning ta saab õiglase karistuse,“ lisas Korts.

Keskkonnainspektsiooni Valgamaa büroo juhataja Tanel Tiiratsi sõnul ei ole taolist juhtumit Valgamaal varem olnud. „Tõenäoliselt ei ole see seotud jahimeeste ega jahipidamisega, pigem oli teo toimepanijaks mõni vibulaskmist harrastav isik, kes proovis elusa looma peal kätt harjutada, kuid ei andnud endale aru teo võimalikest tagajärgedest,“ selgitas Tiirats.

Jahiseaduse järgi on jahivibu ja -nooltega hall- ja valgejänesele jahipidamine küll lubatud, kuid selleks on kindel aeg ja kindlad tingimused. Jänesejaht on lubatud ainult oktoobrist veebruarini, sest kevadel ja suvel on loomadel poegimis- ja poegade üleskasvatamise periood. Jänesejahti võib pidada üksnes jahikoeraga, kellel on olemas nõutavad dokumendid ning jahivibuga jahipidamiseks on lubatud kasutada kindlate parameetritega vibunooli, millele on kantud ilmastikukindlalt jahivibu kasutaja jahitunnistuse number.

Keskkonnainspektsioon algatas jahiseaduse rikkumise osas väärteomenetluse ja juhtunu on praegu selgitamisel. Asjaolude selgitamisele on kaasa aidanud kohalik jahiselts ja vibuspordiga tegelevad organisatsioonid. Süüdlase tuvastamisel tuleb lisaks trahvile tasuda ka keskkonnakahju, mis on jänese puhul 70 eurot.