Ornitoloogid paluvad abi metskurvitsate loendamisel

Ornitoloogid paluvad abi metskurvitsate loendamisel

2689
Metskurvits. Foto: Romas Povilaitis/Flickr

25. aprillist 10. maini on kõik huvilised oodatud osa võtma metskurvitsate loendusest. Metskurvitsate mängulennu loenduse eesmärk on hinnata metskurvitsa suhtelist arvukust ja selle muutusi.

Tegemist on populaarse jahilinnuga, viimasel jahihooajal kütiti 1657 lindu. Linnu arvukuse muutuste jälgimiseks palub ornitoloogiaühingu kahlajate töörühm abi metskurvitsate mängulennu loendusel.

Metskurvitsaid pesitseb Eestis hinnanguliselt 30 000-60 000 haudepaari, kuid nende tegeliku arvukuse hindamine on väga keeruline ja töömahukas. Samas võimaldab mängulennu aktiivsuse jälgimine saada piisavalt hea ülevaate liigi seisundist Eestis. Loendada tuleb kl. 21.00-22.30, igas loenduskohas loendatakse vaid ühel korral.

Loenduse juhend:

Metskurvitsate mängulennu loenduse eesmärk on hinnata metskurvitsa suhtelist arvukust ja selle muutusi. Metskurvitsa tegeliku arvukuse hindamine on väga keeruline ja töömahukas, samas võimaldab mängulennu aktiivsuse jälgimine saada piisavalt hea ülevaate liigi seisundist Eestis.

Loenduse koht

Loenduseks valitakse maastikus selline koht, kus võib eeldada aktiivset mängu. Taolisteks soodsateks paikadeks on näiteks raiesmike ja noorendike servad, suuremate sihtide ristumiskohad. Igas punktis loendatakse vaid ühel õhtul.

Loenduse periood

Parima katvuse saavutamiseks oleme valinud loendusperioodiks 25. aprill–10. mai.

Loenduse kellaaeg

Loendada tuleb kl. 21:00-22.30. Loendusi võib alustada ka veidi varem ning lõpetada veidi hiljem, kuid eespool toodud ajavahemik peab olema alati kaetud.

Loenduse ilm

Metskurvitsa mäng on halva ilma korral loid ja võib hoopis katkeda, seepärast pole taolisel juhul loendamisel mõtet. Loendamiseks sobilik ilm on: tuul vaikne kuni keskmise tugevusega;  üle 25 kraadine leitsak pole soovitav; sademeteta kuni nõrga tibutamiseni.

Kuidas loendada?

Iga nähtud ja/või kuuldud metskurvits loetakse eraldi kontaktiks. Kõik 1,5-tunnise loenduse ajal saadud kontaktid (ehk nähtud ja/või kuuldud metskurvitsad) ja iga kontakti kellaaeg tuleb märkida tabelisse. Kui korraga nähakse/kuuldakse lennus mitut metskurvitsat, siis tuleks loendustulemus üles märkida kellaaega dubleerides (vastavalt lindude arvule, näiteks kahe samaaegse kontakti puhul 21:44; 21:44). 

Loendusankeet

Loendustulemused võib edastada .xls, .doc või .txt kujul. Vajalikud andmed on järgmised:

  1. Vaatleja
  2. Vaatleja e-mail
  3. Kuupäev
  4. Vaatluskoha koordinaadid (näit. 58.593693; 26.873444): vajalik on täpse loenduskoha info koordinaatidena. GPS-i puudumisel võib koordinaate vaadata ka Maa-ameti geoportaalist. Sealt leiab akna ülemisest paremast servast vajalikud numbrid.
  5. Vaatluse algus
  6. Vaatluse lõpp
  7. Kontaktid (näit. 21:44)
  8. Ankeedi lõppu pange palun kirja ka muud kahlajad, eriti tikutaja ja metstilder.

Palun edastage üldandmed ka juhul, kui Teie valitud punktis ühtegi metskurvitsat ei mänginud.

Suurema hulga vaatluste korral küsi omale sobiv ankeedi põhi Jaanus Aualt (jaanus.aua@gmail.com, tel. 56649369). Temalt saab ka nõu vaatluste tegemiseks.

Juhendi koostas Jaanus Elts. Loendust korraldab Eesti Ornitoloogiaühingu kahlajate töörühm. Juhendi saab välja trükkida EOÜ kodulehelt.

Jahimehed! Käed külge metskurvitsate mängulennu loendusel. Üks õhtu kurvitsate seltsis pole ju palju!