Novembris kogutakse põtrade bioproove ja mõõdetakse sarvi

Novembris kogutakse põtrade bioproove ja mõõdetakse sarvi

3010
Foto: Steve Miller/Flickr

5.-23. novembrini toimuvad taas maakonniti põdrapäevad. Sarnaselt eelnevate aastatega mõõdab sarvi ja määrab vanuseid Jüri Tõnisson.

Täpsema ajakava ja toimumiskohad leiab SIIT.

Tuletame meelde, et vähemalt 80%-lt enne 1. novembrit kütitud põtradelt tuleb koguda ja ülevaatuseks esitada alalõualuu. Erinevalt eelnevatest aastatest ei pea ülevaatuseks enam esitama kütitud põdrapullide sarvi, kuid pullidelt kogutud alalõualuude saatelehele (ankeet SIIN) tuleb täiendavalt märkida isendi sarveharude arv ja sarvetüvikute ümbermõõt mõlema sarve kohta eraldi, sarvede laius ning sarve tüüp.

Jahihooaja teises pooles (novembris-detsembris) kütitud isenditelt alalõualuid (v.a põdralehmad kellelt kogutakse sigimiselundkond) ja sarvede mõõtandmeid enam ei koguta. Kütitud põdralehmade sigimiselundkondade kogumine jätkub varasemaga võrreldes samas mahus ja samade põhimõtete alusel. Sigimiselundkond – emakas koos munasarjadega tuleb võtta ühelt lehmalt 5000 ha jahimaa kohta ajavahemikus 10. oktoobrist kuni jahihooaja lõpuni kütitud isenditelt. Põdralehmadelt, kellelt kogutakse sigimiselundkond, tuleb vanuse määramiseks olenemata küttimise ajast kindlasti võtta ka alalõualuu.

Põhjalik juhend 2018 jahihooajal kogutavates seirematerjalidest on leitav SIIT.

Korrektselt märgistatud bioproovidega (lisatud ankeet koos kõigi vajalike andmetega) materjalide läbivaatuse järjekorras ootama ei pea!

Täiendav info: Jüri Tõnisson (+372 51 68 052); Rauno Veeroja (+372 50 83 269)

Kuupäev Koht
5.11 kl 9 Tartu Jahindusklubi
6.11 kl 9 Võru Jahindusklubi
7.11 kl 8 Põlva Jahiselts, Aarna
8.11 kl 9

Jõgeva, Keskkonnaamet;
pärastlõunal Põltsamaa Jahiselts

9.11 kl 8 Valga*, Valga Jahimeeste Ühistu
12.11 kl 8 Viljandi Jahimeeste Liit
13.11 kl 8 Pärnu*, Pärnu Jahimeeste Liit
14.11 kl 8 Saarte Jahimeeste Liit
15.11 kl 8 Hiiumaa Jahimeeste Selts, Kärdla
16.11 kl 9 Haapsalu*, Keskkonnaamet
19.11 kl 8 Jõhvi, Ida-Virumaa Jahimeeste Selts
20.11 kl 8 Rakvere*, Rakvere Jahimeeste Selts
21.11 kl 8 Harjumaa*, Diana Jahiselts
22.11 kl 8 Raplamaa*, Valtu jahimaja
23.11 kl 8 Paide, Järvamaa Jahindusklubi
* täiendav aeg ja koht – leppel jahtkondadega, võimaluste piires