Muutus kütitud uluki esmakontrolli deklaratsiooni vorm

Muutus kütitud uluki esmakontrolli deklaratsiooni vorm

4256
Foto: erakogu

Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja muutis 11. märtsi käskkirjaga kütitud uluki esmakontrolli deklaratsiooni vormi ja selle täitmise juhendit.

Käskkirjaga tunnistati kehtestatuks seni kehtinud koolitatud isiku poolt kütitud uluki esmakontrolli tulemuste vormistamine. Uuendatud deklaratsioonile peavad jahimehed lisaks varasemalt nõutud andmetele märkima ka metssea puhul küttimiskoha SAKi tsooni ning täiendavad andmed esmakontrolli teostaja kohta.

Deklaratsioon väljastatakse ühe kütitud uluki kohta, st ühel deklaratsioonil esitatakse esmakontrolli tulemused ühe kütitud uluki kohta.

VTA väljastas ka muudetud deklaratsiooni kohta juhendi, kus erilist tähelepanu on pööratud järgmistele punktidele:

  • Deklaratsiooni ei väljastata liiklusõnnetuses viga saanud ja seetõttu surmatud uluki kohta.
  • Deklaratsioon nummerdatakse, eelistatult märgitakse deklaratsiooni numbriks kütitud uluki jahiloa number.
  • Uluki kerele kinnitatud identifitseerimisnumber (kui lisaks uluki kerega saadetakse ettevõttesse ka siseelundid, peavad siseelundid olema sama numbriga märgistatud). Eelistatult on selleks numbriks uluki jahiloa number, mis märgitakse lipikule ja lipik kinnitatakse püsivalt ulukikere külge. Uluki kerele kinnitatud identifitseerimisnumber tagab uluki ja esmakontrolli kohta koostatud deklaratsiooni kokkuviidavuse ning sellega tõendatakse, et kütitud ulukile on esmakontroll teostatud.
  • Keeritsussile vastuvõtlike loomaliikide puhul (metssiga, karu, jt) peab pea (v.a kihvad) ja vahelihas koos kerega uluki töötlemisettevõttesse kaasa minema. Kui aga varasemalt ei täheldata looma ebaharilikku käitumist, keskkonnasaaste kahtlus puudub ning uluki kere ja siseelundite kontrollimisel ei leitud ebaharilikke ilminguid, ei pea uluki pead ja sisikonda töötlemisettevõttesse koos kerega saatma.

Töötlemisettevõttesse on keelatud vastu võtta:

– identifitseerimisnumbrita kütitud uluki keret;
– kütitud uluki keret, millele kinnitatud identifitseerimisnumber ei lange kokku deklaratsioonil näidatud identifitseerimisnumbriga;
– deklaratsioonita või puudulikult täidetud deklaratsiooniga kütitud uluki keret.

Muudetud deklaratsiooniga saab tutvuda SIIN ja juhendiga SIIN. Uut käskkirja näeb SIIT.