Möödunud jahiaastal kütiti 60 hunti

Möödunud jahiaastal kütiti 60 hunti

2776
Foto: Flickr
 title=


Jahimehed küttisid möödunud jahihooajal Eestis kokku 60 hunti ja lisaks 7 isendit hooajaväliselt.

Keskkonnaameti määratud küttimismahust (65 isendit) jäi küttimata 5 hunti jahiks ebasoodsate ilmastikuolude tõttu. Kui aga arvestada, et erilubade alusel kütiti 7 hunti, siis võib küttimismahu pidada täidetuks. Keskkonnaameti väljastatud erilubade alusel kütiti Läänemaal kaks ja Pärnumaal neli hunti ning Saaremaal üks hunt. 

Võru, Põhja- ja Lõuna-Läänemaa ohjamisaladel jäi küttimismaht täitmata ühe isendi võrra. Saaremaal kestab hundijaht jahieeskirja järgi märtsi lõpuni ja seal tohib küttida veel kaks looma.

Enim (12 isendit) kütiti Pärnumaal, 10 isendit Raplamaal ja 9 isendit Järvamaal. Hiiu ja Viljandi-Valga ning Tartu-Jõgeva ohjamisalale ühtegi küttimisluba ei antud ega väljastatud erilubasid.

Tabel: Keskkonnaamet

Keskkonnaamet muutis möödunud jahihooajal hundijahi piirkondi ning kehtestati ohjamisalapõhine süsteem. Küttimismaht kehtestati kahes jaos: esimese osa ohjamispiirkonnale tervikuna ning teine ohjamisala siseselt konkreetsetele ohjamisaladele. 

Hundi nagu ka teiste suurkiskjate küttimismahud määratakse riiklikus suurkiskjate komisjonis. Hundijahihooaeg kestab septembri algusest veebruari lõpuni.