Metsloomaõnnetuste asukohad saavad täpsemaks

Metsloomaõnnetuste asukohad saavad täpsemaks

631
Pildil vasakult Karmen Oks, Urmas Salmu ja Karri Urban. Foto: EJS

Esmaspäeval, 4. jaanuaril kohtusid EJSi projektijuhid Karri Urban ja Urmas Salmu Häirekeskuse 1247 teenuste juhi Karmen Oksaga. Kohtumise üheks eesmärgiks oli viia metsloomaõnnetuste asukohtade määramine märksa täpsemaks.

EJSi “Ulukid teel” projektijuhi Urmas Salmu sõnul oli seekordsel kohtumisel üheks oluliseks teemaks liikluses toimunud ulukite ja sõidukite kokkupõrkekohtade võimalikult täpne positsioneering. “Häirekeskuse 1247 teenistuse võimekus ja töö täpsus määrab ära selle, kui kiiresti saavad jahimehed vigastatud ulukid loodusest eemaldada,” ütles Salmu. “Kavas on lisaks kõnedele saata vastavatele jahimeeste kontaktidele ka SMSid, kuhu on võimalusel lisatud ka asukoha koordinaadid, vajadusel dubleeritakse sõnumeid ka e-kirja teatega,” lisas ta.

EJSi IT projektijuht Karri Urbani rõhutas omaltpoolt kontaktisikute tähtsust. “Üle tuleks vaadata ka Jahisesse kantud Häirekeskusega suhtlema määratud kontaktisikute andmed. Jahise keskkonda on planeeritud lisada kontaktisikute juurde ka lisainfoväli, kuhu saab sisestada vajadusel märkusi, millistega Häirekeskuse töötajad saavad edaspidi arvestada,“ selgitas Urban.

Karmen Oks tõi Häirekeskuse poolt välja uue tasuta infotelefoni 1247 eesmärgid, mis koondab nii Maanteeameti kui ka Keskkonnaameti sõnumid.

Meil, jahimeestel, on heameel tõdeda, et autojuhid mõistavad üha enam ulukitega kokkupõrgete informeerimise olulisust, isegi kui sõiduki kahjustused seda ei nõuaks. Häirekeskuse töötajad on aga need võtmeisikud, kelle päringute täpsusest sõltub jahimeestele edastatava info tõepärasus.