Metskitsede küttimismahud lepiti kokku

Metskitsede küttimismahud lepiti kokku

895
Foto: Kristi Värv

Maakondlikud jahindusnõukogud on teinud metskitse küttimismahtude osas omad otsused.

Vastavalt jahindusnõukogus otsustatule kütitakse sellel jahihooajal Eestis 24  280 metskitse. Jahimeeste ettepanek küttimiseks oli 20 305 ning keskkonnaagentuur soovitas küttida 28 850 isendit.

Enim tuleb küttida Viljandimaal (2656 kitse) ja Pärnumaal (2575 kitse). Maakondadest väiksema limiidiga on Hiiumaa (450 kitse) ja Ida-Virumaa (900 kitse).

Tabel: Priit Vahtramäe

Põlva maakonna jahindusnõukogus metskitse küttimise osas konkreetset kokkulepet ei ole, seega kütitakse minimaalselt vastavalt jahimeeste ettepaneku järgi ja nii palju kui võimalik. Tartu maakonna jahindusnõukogu otsustas täpset küttimismahtu veel korrigeerida.

EJS-i juhatuse liikme Priit Vahtramäe sõnul leppisid sellel aastal jahindusnõukogud kokku mõnevõrra väiksemas küttimismahus kui möödunud jahihooajal. „Kuigi metskitsede arvukus ei ole kõikides maakondades ühesuguse tihedusega ja ka jahipiirkondade küttimispraktika on erinev, siis sellise küttimismahu vahemik viimasel kolmel hooajal aitab ära hoida metsakahjude tõusu. Võrreldes 2019. aastaga on see oluliselt langenud,” selgitas Vahtramäe.

Metskitse populatsiooni ohjamisel tuleb nii ulukiuurijatel kui jahimeestel arvestada ka sellega, et suurkiskjate arvukus on kõrge ning maanteedel hukkub aastas ligi 4000‒5000 metskitse, mis eelmisel hooajal juba langes.

Eelmisel metskitse jahihooajal kütiti 25 736 isendit ja 2019/2020 jahihooajal 31 032 isendit. Metskiti tohib Eestis küttida jaanuari lõpuni.