Memo juhatusele: Põdra küttimise  vahekokkuvõte

Memo juhatusele: Põdra küttimise  vahekokkuvõte

420
Foto: kuvatõmmis videost

28.11.2023 seisuga on põdrajaht kestnud kaks kuud ja jäänud veel kaks nädalavahetust. Jahise andmetel on 274 jahipiirkonnas kütitud 2655 põtra. Kui lisada siia Jahisega liitumata 46 jahipiirkonda arvestusliku keskmise küttimisega 9.69, siis peaks olema kuu lõpu seisuga kütitud 3100 põtra, mis on 74% sellest, mis oli kokku lepitud jahindusnõukogudes (4201 põtra).

Küttimise statistika kokkuvõte: Põder -jahindusnõukogu kokkuvõtte 2023

Kõige paremini on küttimine läinud Hiiumaal, s.o 94,44 % planeeritud küttimismahust. Järgnevad Tartumaa 92,17% ja Saaremaa 86,63%. Üle 70% on täidetud Viljandimaal (74,94%), Pärnumaal (70.52%) ja Lääne-Virumaal (70,5 %).

Kõige kehvem on olukord küttimistulemustega Jahise andmetel Harjumaal (37,84%) ja  Läänemaal (38,38%). Raplamaal on täidetud 40,06%, Valgamaal 51,9%, Jõgevamaal 57,62%, Järvamaal 61,82% ja Võrumaal 60,92%.

Kui vaadata küttimise struktuuri siis pulle on kütitud 40,3%, lehmi 32,9 % ja vasikaid 26,8 %. Võiks väita, et see struktuur veel näitab tegeliku olukorda Eesti metsades. Siit edasi aga on need protsendid ainult statistiline number ja ei kajasta tegeliku olukorda.

EJS on küttimissoovitustes ennustanud, et kui läheb hästi, siis … aga kui ei lähe hästi, siis siit edasi on järsk kukkumine.

Edukat jahihooaja lõppu!

Priit Vahtramäe
EJS-i juhatuse liige

JAGA