Meeldetuletus: kontrolli oma jahipidamise dokumentide ja jahipidamisõiguse kehtivust

Meeldetuletus: kontrolli oma jahipidamise dokumentide ja jahipidamisõiguse kehtivust

5253Heatahtlik meeldetuletus. Enne jahile minekut kontrollige üle, kas teil on jahipidamisõigust tõendavad dokumendid korras.

Jahipidamisõigust tõendavad dokumendid on:

 1) jahitunnistus (kontrollida kehtivust);
 2) jahiluba;
 3) jahist osavõtjate nimekiri (üksnes ühisjahi puhul);
 4) suuruluki laskekatse tunnistus (kontrollida kehtivust, kehtib peale laskekatse sooritamist kaks aastat);
 5) vibujahi laskekatse tunnistus (kontrollida kehtivust, kehtib peale laskekatse sooritamist kaks aastat).

Lisaks jahipidamisõigust tõendavatele dokumentidele tuleks kontrollida kas jahipidamisõiguse eest on tasutud (kehtib 365 päeva peale aktiveerimist). Alates 1. juunist 2013 on kõigil jahti pidada soovivatel jahimeestel (k.a Eestis jahtipidavad välisriigi kodanikud) seadusest tulenev kohustus tasuda jahipidamisõiguse tasu, mille suuruseks on 10 eurot. Maksta tuleb ainult siis, kui jahipidamise õigust realiseeritakse.

Jahipidamisõiguse tasu maksmiseks mobiilmaksega helista numbrile 1322*436*isikukood.

Tasuda saab Pilet.ee keskkonnas. Kui sa täpselt ei mäleta, millal pileti soetasid, siis pilet.ee-st saab kontrollida „Ostude ajalugu” alt kõiki kehtivaid ja kehtetuid pileteid.

NB! Kui tegid pangaarvelt automaatselt kordusmakse, võttes aluseks seal olnud eelmise aasta info, siis tasub oma pangakonto üle kontrollida. Kordusmakse puhul läheb raha läheb arvelt maha, aga jahipidamisõigus ei aktiveeru, sest iga viitenumber on unikaalne ning seda kaks korda kasutada ei saa.

Keskkonnainspektsioon teostab järelevalvet nii looduses kui ka hiljem kontoris kontrollides jahidokumentide korrasolu. Kui jahidokumendid on korras ja ulukid seaduslikult kütitud, aga jahipidamisõiguse tasu näiteks on aegunud e kehtetu, siis võib oodata rikkujat 400-500 eurone trahv.

JAGA