“Märka ulukit!” Tornimäe Põhikoolis

“Märka ulukit!” Tornimäe Põhikoolis

236320.-22. oktoobril toimus Tornimäe Põhikoolis sügislaager. Kolm päeva olid sisustatud igasuguste põnevate tegevustega.

22. oktoobril oli Saarte Jahimeeste Seltsi esindaja Ive Kuningas kutsutud lastele rääkima meie metsades elavatest loomadest ja nende eluviisidest. Vaadeldi, mis võimalused on ulukit looduses märgata: ulukit näha, teda kuulda, leida tema tegutsemise jälgi ja moodsa vahendina näha neid rajakaamera abil.

Ühiselt arutleti ka selle üle, miks on vaja ulukeid küttida, millal seda teha ei tohi ja millistele loomadele jahti ei peeta. Samuti said kõik vaadelda ja uurida kaasavõetud ulukite sarvi, kihvu, nahku ja topiseid. Kokkuvõtteks võis tõdeda, et Tornimäe kooli lapsed tunnevad meie metsades elavaid ulukeid väga hästi.

Fotogalerii nende kodulehel.
JAGA