Maaeluesindajad kohtusid riigikogu esimehega

Maaeluesindajad kohtusid riigikogu esimehega

569
Margus Puust ja Jüri Ratas riigikogus. Foto: EJS

27. mail kutsus riigikogu esimees Jüri Ratas suurte maaelu esindavate organisatsioonide juhid Toompeale, et arutada nende ühist pöördumist.

EJS-i presidendi Margus Puusti sõnul said valdkondade esindajad rääkida oma muredest. „Mina seisan jahimeeste huvide eest ja keskendusin nendele teemadele, mis jahimeestele kõige rohkem korda lähevad. Üks valupunkte oli talvise hundijahi liiga kergekäelise keelamisega seonduv. Oleme seisukohal, et inimese suhted suurkiskjatega Eestis vaatamata sellele, et see on habras teema, on tasakaalus. Suurkiskjate arvukuse reguleerimine põhineb teaduslikel alustel, ka jahimehed panustavad palju hundi seiresse ja arvukuse kindlaks tegemisse. Meil on loodud rahvuslooma ümarlaud, mis teeb väga tänuväärset tööd ja kus ka jahimehed koos lambakasvatajatega osalevad. Meil on suurkiskjate komisjon, kus peensusteni arutatakse läbi suurkiskjate populatsioonide kaitse ja kasutamine. Peame vastutustundetuks, kui kogu see hästi töötav ja toimiv süsteem seatakse inimeste poolt, kes millegi eest ei vastuta, kahtluse alla ja selle tulemusel jaht keelatakse kõige olulisemal küttimisperioodil. Kindlasti see ei aita kaasa ulukite kaitsele ja tekitab asjatuid pingeid.“

Puust käsitles ka teisi jahimeeste seltsile olulisi teemasid, nagu näiteks hanede kevadise heidutusjahi keelamine. Siin on jahimehed olnud abiks põllumeestel, et põllukahjusid vähendada.

Vaata maaelu esindavate organisatsioonide pöördumist valitsusele siit.