Maa-amet uuendas jahipiirkonna kasutamise tingimusi (18.01 lisatud EJSi kommentaar)

Maa-amet uuendas jahipiirkonna kasutamise tingimusi (18.01 lisatud EJSi kommentaar)

4626
Pilt on illustreeriv. Foto: EJS

Maa-amet saatis EJSile dokumendi, mis reguleerib jahipidamise korda kinnisasjadel, mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet.

Jahipiirkondade kasutajal tuleb nüüd hakata riigile kuuluvatel kinnisasjadel jahipidamise kavandamisel vähemalt 30 päeva enne jahipidamise algust Maa-ametile teatada, millistel kinnisasjadel ja millisel ajavahemikul jahitegevust kavandatakse.

Maa-ameti poole on pöördunud mitmed riigile kuuluvate kinnisasjade rentnikud, kuna jahimehed kasutavad ning rikuvad jahipidamise ajal mootorsõidukitega riigi poolt rendile antud kinnisasju. Kuna jahipidamine rendile antud maal võib riigile kuuluvat põllumajanduslikku maad ja rentniku huve kahjustada, siis ei saa Maa-amet riigimaa rendileandjana sellist tegevust põllumajanduslikul maal piiramatult lubada.

Infot selle kohta, kas kinnisasi kuulub riigile, kes on riigivara valitseja ja volitatud asutus ning kas selle kinnisasja osas on sõlmitud maa kasutamise lepinguid, saab riigi kinnisvararegistrist.

Palume dokumendiga tutvuda ning selle nõudega arvestada. Maa-ameti dokumendiga saab tutvuda SIIN.

EJSi kommentaari Maa-ameti uuenduste kohta loe SIIT.