Looduskaitsjad soovivad linnujahti kaitsealadel piirata

Looduskaitsjad soovivad linnujahti kaitsealadel piirata

2094
Foto: Flickr

Eesti ornitoloogiaühingu (EOÜ) ja keskkonnaõiguse keskuse (KÕK) koostatud “Kaitstavate alade linnujahi analüüs” leiab, et Eestis oleks vajalik muuta linnujahi regulatsiooni kahesajal kaitstaval objektil.

Analüüs toob välja alad, kus on vajalik linnujahti piirata (suured olulised rändepeatusalad) või, vastupidi, piiranguid hoopis leevendada (väikesed väheolulised rändepeatusalad sisemaal), vahendab Saarte Hääl.

Uuendamata kaitsekorraga alade hulgas on kolm rändveelindudele olulist ala, kus tuleb analüüsi koostajate hinnangul linnujaht keelata, sest liikide arvukused on suured, elupaik on kvaliteetne, alal esinevad ohustatud liigid ja need alad asuvad ka linnualadel: Linnulaht, Loodenina (6 km) rand, Vesitükimaa laiud.

Linnujahi reguleerimise valikutes on kõige keerulisemad hoiualad, sest siin on vastavalt looduskaitseseadusele linnujaht eranditeta lubatud. Analüüs märgib, et kindlasti on vajalik linnujahi piiramine kümnetel rändveelindudele olulistel aladel, mis on valdavalt hoiualad. Jahti on vajalik piirata kõikidel suurtel Lääne-Eesti hoiualadel, samuti osaliselt Võrtsjärvel ja Peipsi järvel.

Analüüs viitab ka probleemidele linnujahti puudutavas seadusandluses. Tõhustamist vajaks jahipidamise läbipaistvus ja jahilubadele märgete tegemise kord, sest praegu ei ole loodusesse jäetud surmatud isendite puhul võimalik kindlaks teha, kes need lasknud on. Märgitakse, et järelevalve on vähene ja karistused liiga leebed, mis tekitavad rikkujatel karistamatuse tunde.

Analüüsi koostajad tõdevad, et maaomanike õigused jahi reguleerimisel on liiga suured ja suurem roll peaks otsustamisel olema kogukondadel, samuti tuleks paremini reguleerida välismaiste jahituristide sissetoomist, näiteks seada sisse maaomaniku vastutus jahituristi eest.

Uuring viitab vajadusele kehtestada üldine jahikeeld Natura aladel ja anda rohkem õigusi jahi tingimuste määramisel kohalikele omavalitsustele.

Suurtel hoiualadel on analüüsis piiritletud rändveelindude kaitseks kõige olulisemad alad, kus linnujahi piiramine on kindlasti vajalik. Need osalise linnujahipiiranguga hoiualad on järgmised: Nõva-Osmussaare, Pakri, Võrtsjärve, Pärnu laht, Kihnu, Väinameri (nii Saare-, Hiiu- kui ka Läänemaal), Siiksaare-Oessaare, Kura kurk, Sutu laht, Tagamõisa, Koorunõmme ja Kõrgessaare-Mudaste.

Vaata lähemalt Saarte Häälest.