Lasketiirud ja -paigad muudetakse ohutumaks

Lasketiirud ja -paigad muudetakse ohutumaks

1176
Foto: EJS

Siseminister saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega soovitakse muuta lasketiirud ja -paigad ohutumaks.

Siseminister Mart Helme sõnul peavad lasketiirude ja -paikade reeglid olema tänapäevased ning käima ühte sammu nii väljaõppe, relvatehnika kui ohutusnõuetega. „Samuti on tähtis, et antud muudatustega ei karmistata põhjendamatult laskekohtades toimuvat, vaid eesmärk on muuta need nii laskuritele kui laskekohtade ümbruses liikujatele ohutumaks ning sealtoimuv konkreetsemaks ja selgemaks,“ märkis minister.

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Sven Põierpaas märkis, et ohutuse seisukohast peavad nii lasketiirule kui laskepaigale esitatavad nõuded olema samasugused, sest mõlemas kasutatakse samu relvi ja laskemoona.

„Üheks oluliseks muudatuseks oleks nõuetekohase taga- ja külgvalliga lahtise lasketiiru kohustusliku ohuala kaotamine ning ajutiste laskepaikade ohutusnõuete võrdsustamine n-ö alalistele lasketiirudele esitatavate ohutusnõuetega,“ tõi Põierpaas välja.

Määrusega on kavas kehtestada senise 3,5 m tagavalli kõrguseks 4,4 m kui lastakse kuni 50 m kauguselt püssist. Kui lastakse kaugemalt kui 50 m ja lähemalt kui 100 m, siis peaks tagavalli kõrgus olema 6 m. Ka optilise sihikuga püssist tohiks lasta kuni 300 m kauguselt 6 m kõrguse tagavalliga. Nõutava tagavalli puudumisel kehtiksid varasemad ohuala pikkused, mis oleksid eraldi täpsustatud ohuala arvestamise korras. „Nende meetmete rakendamisega oleks oht kuulide lendamiseks väljapoole lasketiiru või laskepaiga ohuala viidud väga madalale,“ lisas Põierpaas.

„Määrusega on plaanis määrata ka laskmise eest vastutava ja laskmist läbiviiva inimese kohustused. Esimene neist vastutab eelkõige lasketiiru või laskepaiga ohutusnõuetele vastavuse eest ning teine lasketiirus või laskepaigas laskmise läbiviimise eest. Laskmise eest vastutav inimene võib täita ka laskmist läbiviiva inimese kohustusi,“ rääkis Põierpaas. Ta lisas, et see tooks kaasa selgema vastutuse.

Samuti tahetakse ajakohastada laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõudeid ning arvestataks ka uute kaasaegsete laskedistsipliinide harjutuste eripära. Ka muudetaks paindlikumaks tänapäevaste laskedistsipliinide võistluste ja harjutuste korraldamine.

Määrusega soovitakse kaasajastada ka laskekohad tänapäevaste tehniliste võimalustega. Näiteks tohiks edaspidi lasketiirul või -paigal olla mitu tulejoont ja laskeala, kus lubataks harrastada vastavaid praktilise laskmise laskeharjutusi.

Lasketiiru ja -paika eristab eelkõige see, et lasketiir on mõeldud treeninglaskmiste ning võistluste alalise toimumise kohana ja laskepaik leiab kasutust vaid ajutise tegevuskohana.