Kokkutuleku laskmisvõistluste üldjuhend

Kokkutuleku laskmisvõistluste üldjuhend

3838

NB! Laskekellaajad jagatati välja süsteemi järgi, et lähemad maakonnad lasevad varem. Erandkorras lubatakse reedel võistlema asujatel kokkutuleku platsile kohale tulla juba neljapäeval. Kui võistkond on registreeritud, ei ole vaja ette nimeliselt võistlejaid registreerida, seda saab teha kohapeal. 

Individuaalvõistlejatel on võimalus ennast registreerida ivar@oventrex.ee (vabad ajad on märgitud graafikus). 

Laskegraafiku postitame 04.07 õhtupoolikul. 

Kirjeldus

Kokkutuleku raames toimuvad võistlused kahel laskealal. Nendeks on haavlilaskmine Ummamuudu Sporting42 + finaal 30 lasku ning jahipraktiline harjutus lisaseadmeteta 12 kal. siledaraudse jahirelvaga. Laskmisvõistluse eelvõistlus toimub 08.07 ja finaal 09.07 kokkutuleku toimumise paigas. Sportingus peetakse nii individuaalset (võistlusklassid: naised; seeniorid; juuniorid (1995. ja hiljem sündinud); veteranid (1960. ja varem sündinud); superveteranid (1950 ja varem sündinud)) kui ka võistkondlikku paremusjärjestust. Jahipraktilises harjutuses selgitatakse paremad vaid võistkondlikus arvestuses.

Võistkond

Võistkonna suuruseks on nii haavlilaskmises kui ka jahipraktilises harjutuses (kuulilaskmine) kolm laskurit.  
Ühe organisatsiooni laskuri(te) esinemine sama organisatsiooni erinevate laskealade võistkondades ei ole keelatud (ehk üks inimene võib osaleda Ummammuudu Sportingus ja jahipraktilises harjutuses). 

Laskmisvõistlus Ummamuudu Sporting  (haavlilaskmine)

 • Lubatud on kasutada kuni 28 g haavlilaenguga laetud padruneid. Kõik laskurid lasevad eelvõistlusel 1×42-märki harjutust Ummamuudu Sporting. Relva asend on ootel-vaba. 
 • Võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse kõigi kolme laskuri tulemuste summeerimisel, seega 126-märgist.
 • Kui mitmel võistkonnal on võrdne tulemus, siis selgitatakse paremusjärjestus järgmiste etappide kaupa: esiteks, parem on võistkond, kelle viimane võistkondlik seeria on parem; teiseks: parem on võistkond, kelle kõige kehvem individuaalseeria on parem.
 • Finaalvõistlusele pääseb üldarvestuses eelvõistluse 12 paremat, kes lasevad kõik finaalis 1×36 märki harjutust Ummamuudu Sporting.
 • Veteranide, juunioride ja naiste arvestuses selguvad eelvõistlusel 6 paremat, kes lasevad kõik finaalis 1×36 märki harjutust Ummamuudu Sporting.
 • Võrdse tulemuse korral 1.–6. kohani selgitatakse paremusjärjestus ümberlaskmise teel laskekohtade kaupa esimese möödalasuni laskmisega.

Laskeharjutus kuulilaskmises „Jahipraktiline harjutus”

 • Jahipraktilises harjutuses laseb iga võistleja kolme märklehte distantsidelt 40, 35 ja 30 meetrit. Võistlus toimub aja peale ja valmis tuleb olla väikeseks füüsiliseks pingutuseks. Arvesse läheb võistkonna lõppaeg, millele lisatakse laskmises saadud trahvisekundid.
 • Võistlusarvestust peetakse vaid võistkondlikult.
 • Kuulilaskevõistlus viiakse läbi korraldajate moonaga Zala Arms „Leader Sport” kal. 12 (28 g).

Hindamine

 • Võistkondlik paremusjärjestus Ummamuudu Sportingus selgitatakse välja kõigi meeskonnaliikmete eelvõistlusel lastud tulemuste summeerimisel.
 • Individuaalne lõplik paremusjärjestus selgitatakse välja finaalvõistlusele pääsenute vahel. Kusjuures eelvõistlusel lastud tulemused liidetakse finaalis lastud tulemusega.
 • Eelvõistluste tulemuste põhjal on senior klassis finaalis 12 ja teistes võistlusklassides 6 kohta.
 • Kui eelvõistluste tulemuste põhjal on paremusjärjestuses finaalikohtadele selgunud kaks või enam võrdse tulemuse saavutanud võistlejat, kes sellega seoses ületavad finaalikohtade arvu, siis lasevad finaalis kõik võrdse silma saavutanud võistlejad.
 • Eelvõistluse tulemuste põhjal pääsevad finaali kuus kiiremat aega näidanud võistkonda.
 • Laskevõistlusteks registreerumine toimub üldise kokkutulekule registreerumise raamides.
 • Laskevõistlusele Ummamuudu Sporting lubatakse laskma vabade kohtade olemasolu korral ka laskureid, kes ühel või teisel põhjusel ei ole pääsenud oma organisatsiooni vastava ala võistkonda, kuid kes soovivad osaleda laskevõistlusel individuaalarvestuses.
 • Osalemistasu individuaalselt osalejatele on sportingulaskmises 20 eurot.
 • Osalemistasu organisatsioonidele vastavalt Ummamuudu Sporting 50 eurot ja jahipraktilises harjutuses 35 eurot.
 • Osalemistasu kõikide individuaallaskurite eest tasutakse võistluspaigas sularahas.

Kohtunike kogu

 

JAGA