Keskkonnaamet suurendas hundi küttimismahtu

Keskkonnaamet suurendas hundi küttimismahtu

3681
Foto: Flickr

10. jaanuaril otsustas Keskkonnaamet suurendada hundi küttimise mahtu 77 isendini. Lisaks muudeti Järva-, Pärnu- ja Raplamaa ohjamisalasid*.

Hundijahihooajaks kehtestati esmalt küttimismahuks 73 isendit, mida suurendati nüüd 4 isendi võrra. Küttimislube said juurde vaid Võrumaa jahimehed. Kui 8. jaanuari seisuga oli Võru jahimeestel küttida jäänud 2 hunti, siis nüüd saavad nad kokku küttida 6 hunti.

Võrumaa jahimeeste seltsi juhatuse aseesimehe Toomas Kauna sõnul on hundi küttimismahu suurendamine tingitud nii kahjustuste hulgast kui suurenenud arvukusest. „Hundi arvukuse suurenemist soodustas lumikate teke, mis aitas kaasa ulukite täpsemale loendusele,“ selgitas Kaun ja lisas, et „ka jahiluure näitas, et hunte on rohkem kui esialgselt arvati“.

Sel hooajal on hundi tekitatud kahjustuste hulk varasemast suurem, kuid maakondade lõikes väga erinev. Keskkonnaameti andmetel oli 2017. aasta oktoobri alguse seisuga Võrumaal hunt murdnud 140 lammast, mis on eelneva aastaga võrreldes kolmekordselt suurenenud. Samuti oli nelja aasta lõikes lammaste murdmised suurenenud Rapla- ja Saaremaal, samas kahjustused puudusid Ida-Viru-, Jõgeva-, ning Läänemaal ja olid väga väikesed Lääne-Viru- ning Põlvamaal.

Keskkonnaameti metsaosakonna jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse spetsialist Margo Tannik hundi arvukust Võrumaal täpselt öelda ei osanud. „Keeruline on kindlat arvu öelda, ent Võrumaal liigub kuskil 3-4 hundikarja, millest osad paiknevad Eesti-Venemaa piirialadel ning üks kari Eesti-Läti piirialadel“, selgitas ta.

Lisaks muutis Keskkonnaamet Järva-, Pärnu- ja Rapla ohjamisalade piire. Järva 1 ohjamisalale liidetakse Jäneda jahipiirkonna osa, mis jääb Piibe maanteest lääne poole. Pärnu 1 ohjamisalale liidetakse Jäärumetsa jahipiirkond. Pärnu 3 ohjamisalale liidetakse Tahkuranna ja Tihemetsa jahipiirkonnad, kusjuures mõlemast liidetud jahipiirkonnast tohib küttida olemasoleva limiidi raames 1 isendi. Rapla 1 ohjamisalale liidetakse Valtu jahipiirkond, mis omakorda arvatakse välja Rapla 2 ohjamisala jahipiirkondade hulgast.

Hundijahihooaeg algas novembriga ja kestab veebruari lõpuni.

* Hundi ohjamisala on maa-ala, mis hõlmab üht või enamat jahipiirkonda ning mille piires määratletakse huntide küttimist, hooldamist jms. See ei järgi administratiivseid piire, vaid ulukite elupaiku.