Keskkonnaamet ja politsei kontrollisid Saaremaal jahimehi

Keskkonnaamet ja politsei kontrollisid Saaremaal jahimehi

1295
Foto: Keskkonnainspektsioon

Möödunud nädalavahetusel kontrollisid Keskkonnaameti järelevalveosakonna inspektorid koos politseiga Saaremaal toimunud üksik- ja ühisjahte ning tuvastasid erinevaid jahiseaduse rikkumisi. Alustati 10 väärteomenetlust, enamik neist seotud jahiohutusega.

„Kahjuks tuleb tunnistada, et jahiohutuse järgimisega on jahimeestel endiselt probleeme. Ühel juhul oli jahimehel laetud jahirelv jäetud järelevalveta, ülejäänud juhtudel oli relv autos relvakotist väljas ja laetud,“ ütles Keskkonnaameti Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer. Selleks, et hoida ära õnnetusi enda ja jahikaaslastega, on oluline täita ohutu jahipidamise reegleid.

Kontrollimistel esines ka üksikuid ebakõlasid inspektoritele esitatud jahi- ja laskekatsetunnistuste ning andmebaasis olevate andmete vahel, aga praeguseks on need puudused likvideeritud.

Lisaks tuvastati kontrollimiste käigus relvaseaduse rikkumisi, millega tegeleb edasi Politsei- ja Piirivalveamet.

„Hea meel on tõdeda, et varasemad kontrollid nii Saaremaal kui Mandri-Eestis on jahimehi distsiplineerinud jahipidamisõiguse tasu maksma ja seekordse kontrolli käigus tuvastati vaid kaks juhtumit, kus oli probleeme jahipidamisõiguse tasu maksmata jätmisega,“ märkis Haamer.
  
Seekordne reid oli suunatud eeskätt jahiohutuse kontrollimisele ja taolisi ühisreide on plaanis korraldada ka edaspidi. „Kontrollimised näitavad, et üsna levinud on püssikotist väljas oleva laetud relvaga sõitmine, mis on äärmiselt ohtlik nii jahimehele endale kui ka kaasreisijatele ja kõrvalistele isikutele,“ ütles Keskkonnaameti eluslooduse ja kalanduse järelevalve arenduse osakonna peainspektor Liivi Plumer. Suure riskiga on ka ühisjahid, kus jahimehed unustavad enne kogunemist ja liikumist relvad ohutuks teha. Samuti on olukordi, kui relv jäetakse järelevalveta ja kõrvalistele isikutele ligipääsetavasse kohta.

Jahimeestel tuleb ka meeles pidada, et keelatud on kasutada poolautomaatseid jahitulirelvi, mille salve mahub rohkem kui kaks padrunit.

Keskkonnaamet tänab kõiki jahipiirkondi meeldiva koostöö ja mõistliku suhtumise eest korraldatud kontrollidesse. Jahiohutus ja turvalisus on kõigile vajalik.