Keskkonnaagentuur analüüsis suurkiskjate vanuseid

Keskkonnaagentuur analüüsis suurkiskjate vanuseid

1433
Fotod: Flickr

Jahimeestel on võimalik vaadata valminud 2016. ja 2017. aastal kütitud huntide ja karude vanusmääranguid.

Keskkonnaagentuuri analüüsitud andmetes on välja toodud kütitud huntide ja karude vanused ning emasloomade reproduktiivne staatus.

Tabelis puuduvad need isendid, kellelt vastavaid bioproove ei esitatud või ei olnud need analüüsiks piisava kvaliteediga. Hundi vanused on määratud kahel meetodil: juurekanali suhtelise läbimõõdu ning alates 1-aastastest loomadest ka tsemendi aastarõngaste järgi. Mõlemal meetodil määratud vanuste puhul on tabelis proovi hea kvaliteedi korral välja toodud vaid tsemendi aastarõngaste loendamisel saadud tulemus, samuti on sellel meetodil määratud kõikide karude vanused.

Proovi kehva kvaliteedi korral on tabelis toodud vanuse vahemik. Emasloomade reproduktiivne staatus on määratud esitatud sigimiselundkondade analüüsi põhjal. “On siginud” tähendab tabelis seda, et antud isend on eelmisel (või ka varasemal) hooajal poeginud, mida väljendab lootearmide olemasolus emakas ja/või tiinuse valgekehade olemasolus munasarjades. “Viljastatud” tähendab seda, et antud isend oleks eeloleval hooajal tõenäoliselt poeginud ning seda näitab emakas olevad lootealged ja/või munasarjades olevad tiinuse kollaskehad. Viljastatud isend võib olla varasematel hooaegadel siginud või ka mitte.

Vaata tabelit SIIT.