Kehra loodusnädal jätkus loomakeskselt

Kehra loodusnädal jätkus loomakeskselt

2953
Nii õpilased kui õpetajad olid jahikoertest väga huvitatud. Foto: Andres Üprus

Kehra Gümnaasiumis 27. märtsil alanud loodusnädala raames toimus palju jahindus- ja loodusalaseid loenguid, kus esinesid mitmeid loodusteadlased ja ekspertid.

Üks loodusnädala eestvedajatest Andres Üprus kirjutas nädala alguses toimunud üritusest siin, nüüd on aeg tutvuda nädala teise poole sündmustega ja piiluda galeriisse!

Neljapäev, 30.03

Neljapäeval jätkusid jahindusteemalised tunnid erinevatele klassidele. Esimeses tunnis rääkisin 3. ja 4. klassile aasta loomast, metskitsest, ning saime näha filmi „Sõber kaber“, mida lapsed kuulasid ja vaatasid suure huviga. Filmis näidatud küttimise peale tuleb ikka ja jälle vastata küsimusele, et miks loomi lastakse. Ka sellist ilusat ja lastele nii armsat looma nagu kaber.

Teisel tunnil rääkisime 4. klassi paralleelklassidega kobrase teemal. See sai valitud paljude teiste liikide hulgast, just sellepärast et kauaaegse metsamehena olen näinud, kui palju võib metsa- ja põllumajandusele kahju teha üks suhteliselt väike ja tihti märkamatuks jääv loom. Lastes tekitas päris suurt imestust, kui suuri ja jämedaid puid suudab üks loom langetada ja milliseid võimsaid rajatisi (paisude ning kuhilate näol) ta suudab ehitada. Demonstreerisin lastele ka üht kopra püügiviisi – koprarauaga püüki. Lisaks vaatasime filmi “Sõber või vaenlane”.

Järgmine tund toimus 10.‒12. klassile ning teemaks oli valiklaskmine ja trofeed. Selgitasin lastele, et sugugi mitte kõiki loomi järjest ei kütita ega püüta lasta ainult suuremaid ja ilusamaid trofeesid. Samuti tuli jutuks see, kui jahimees on väljateenitult jõudnud ihaldatud trofeeni, siis kuidas trofeed vääristada ja väärtustada. Näitasin, kuidas mõõta põdrasarvi ja noored said ka ise mõõta.

7. klassile mõeldud loengul tuli juttu ulukikahjustustest. Rääkisin millised ulukid millist kahju tekitavad, milline on jahimehe roll ulukikahjustuste piiramisel ning mida saavad inimesed ise ette võtta selleks, et kahjud oleksid võimalikult minimaalsed.

8. klassidele pühendatud tunni teemaks oli taas aasta loom, kaber. Koolipäev minu jaoks lõppes 8. klassiga, kus juttu tuli jahinduses tähtsal kohal olevast teemast: loendused ja seired, mis ka selle aasta teemaks valitud. Lapsed said väärtusliku teadmise, et jahimees ei käi ainult püssiga metsas loomi laskmas, vaid enne tuleb teha hulk tööd, mille hulka kuulub ka ulukite loendamine. Vaatasime koos ka õppefilmi, kus räägitakse ühest võimalikust loendusmeetodist – ruutloendusest.

Reede, 31.03

Viimane loodusnädala päev algas jahikoerte demonstreerimisega. Sellist sagimist pole vist Kehra kooli õue peal ammu nähtud. Näitasime lastele mitmeid erinevaid jahipidamises kasutatavaid koeratõuge. Esindatud oli Vene-Euroopa laika, Lääne-Siberi laika, Karjala karukoer, Eesti hagijas, taksikoerad ja Saksa karmikarvaline linnukoer. Nunnumeeter oli täiega laes! Kuna koeri oli võimalik näha ja silitada lõunavaheajal, siis pole kindel, kas kõik lapsed üldse sööma jõudsidki. Lisaks tundus, et nii mõnigi laps jäi selle võrra tundi hiljaks. Samas tulid koeri uudistama ka õpetajad, seega vaevalt nad laste tundi hilinemist tähele panid.

Sellega pandi punkt Kehra kooli loodusnädalale. Loodetavasti jäid lapsed ja õpetajad rahule.