Käes on ruutloenduse aeg!

Käes on ruutloenduse aeg!

1436
Ilvesejäljed. Foto: erakogu

Taas on kätte jõudnud aeg, mil kõikides jahipiirkondades tuleb ruudukujulistel püsimarsruutidel läbi viia talvine ulukite jäljeradade loendus ehk ruutloendus.

Võrreldes paljude teiste loendusmeetoditega on jäljeradade loenduse üheks suureks eeliseks see, et samaaegselt saab koguda infot väga paljude erinevate liikide kohta. Mitmete väikeulukite puhul on ruutloenduse tulemused küttimisandmete kõrval sisuliselt ainsaks infoallikaks nende liikide arvukusdünaamikas toimuva jälgimisel.

Kuigi loendajatelt eeldab jäljeloenduste läbiviimine head ulukijälgede tundmist, siis loendus iseenesest on lihtne. Loendaja ülesandeks on mööda loendusmarsruuti liikudes üles täheldada kõik loendusmarsruudiga ristuvad erinevate ulukiliikide jäljeread ning kanda tulemused vastavale loendusankeedile. Selle üle, kui paljudele erinevatele isenditele loendatud jäljeread kuuluvad või kui palju neid loenduspiirkonnas üldse elutseb, loendaja juurdlema ei pea.

Loenduse tulemuste põhjal arvutab Keskkonnaagentuur iga loendatava ulukiliigi kohta selle suhtelist arvukust iseloomustava jäleindeksi (ühe ööpäeva jooksul 1 km pikkusele loendusmarsruudile maha jäetud jäljeradade arv). Jäljeindeksi põhjal saab hinnata nii piirkondade vahelisi erinevusi erinevate ulukiliikide suhtelises arvukuses kui ka seda, kas see on võrreldes eelnenud aastatega tõusnud, langenud või jäänud samale tasemele.

Selle talve lumeolud on seni olnud jäljeloendusteks soodsad ning loodetavasti saame lumikatet ja selle lisa näha veel ka järgnevatel kuudel. Kindluse mõttes soovitame jahimeestel sobivate lumeolude olemasolul, st kui viimasest vanu jälgi katvast lumesajust on möödas 24‒48 tundi, viia loendus läbi esimesel võimalusel juba jaanuari lõpus või veebruaris. Kuna Eesti talveolud on viimastel kümnenditel olnud üsna heitliku iseloomuga, siis loenduste edasilükkamist märtsi oleks targem mitte teha.

Kindlasti tasuks enne loendusele asumist läbi lugeda loenduse metoodilise juhendi, mis on leitav Keskkonnaagentuuri kodulehelt.

NB! Jahiulukite ruutloenduse tulemused esita Keskkonnaagentuurile 10 päeva jooksul pärast loenduse lõppu. Ruutloenduse algusest teavita Keskkonnaametit.

 

Rauno Veeroja, Keskkonnaagentuur

Tõnis Korts, EJS

JAGA