Kaelustatud põdrad Harju- ja Järvamaal

Kaelustatud põdrad Harju- ja Järvamaal

3968
Foto: erakogu

Novembris andis põtrade uurimisrühm märku GPS kaelustega varustatud põtradest Tallinn-Tartu maantee Kose ja Mäo vahelises piirkonnas. Nüüdseks on kaelustatud loomi kokku 10 – kaks lehma ja kaheksa pulli, välitööd lõppenud ning sooviksime taas projekti käigust jahimehi teavitada.

Põtradele pani kaelused kaela Tartu Ülikooli geograafia ja zooloogia osakondade ühine töörühm kohalike jahimeeste abiga. Kaks looma tabati Kõue ja kolm Ardu jahiseltsi aladelt ning ülejäänud viis Anna jahtkonna maadelt. Suur tänu piirkonna jahiseltsidele suurepärase koostöö eest!

Märgistamine toimus seoses Tartu Ülikooli ja Maanteeameti vahel sõlmitud lepingu „Põtrade raadiokaelustamine liikumisuuringu eesmärgil E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Kose-Mäo (km 40,0-85,0) lõigu piirkonnas“ täitmisega. Kokku kaelustati GPS/GSM kaelustega 10 isendit.

Töö eesmärk on uurida maantee-ehituse ja liikluse mõju põtrade liikumisele:

  1. hinnata uude trassikoridori planeeritava maantee ehitus- ja kasutusaegset mõju loomade liikumisteedele;
  2. kindlaks teha uuritavate loomade võimalikud eelistatud teeületuskohad ning teeületuste sagedus olemasoleval maanteetrassil;
  3. hankida teavet isendite kodupiirkonna suuruse, eelistatud peatuskohtade, suviste/talviste elupaikade, sesoonsete rännete ulatuse jm kohta.

Kuna põdrad kasutavad kodupiirkonnana ulatuslikku maa-ala ning välistatud pole ka pikemad ränded, soovime projektiga kursis hoida jahiseltse üle Eesti, et sügisesel jahihooajal kaelustatud loomi eksikombel ei kütitaks. Tõsi, seni on kaelustatud loomad olnud küllaltki paiksed ning püsinud uuringualal.

Video eelviimase põdra kaelustamisest leiab siit.

 

uurimisgrupi nimel
Maris Kruuse
Tartu Ülikooli geograafia osakonna doktorant (lepingu üks põhitäitjatest)