Ettevaatust, põder teel! Aga miks tal kaelarihm kaelas on?

Ettevaatust, põder teel! Aga miks tal kaelarihm kaelas on?

7361
Rajakaamera pilt esimesest, 16.10.2016, kaelustatud põdrapullist
Tähelepanelikumad vaatlejad on ilmselt juba märganud, et Tallinn-Tartu maantee Kose-Mäo lõigu piirkonnas liiguvad ringi kaelarihmaga põdrad. Mõnedel neist on isegi helkurid kaeluse küljes. Mis toimub?
 
Põtradele pani kaelused kaela Tartu Ülikooli geograafia ja zooloogia osakondade ühine töörühm kohalike jahimeeste abiga. Märgistamine toimub seoses Tartu Ülikooli ja Maanteeameti vahel sõlmitud lepingu „Põtrade raadiokaelustamine liikumisuuringu eesmärgil E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Kose-Mäo (km 40,0-85,0) lõigu piirkonnas“ täitmisega. Hetkel liigub Harju- ja Järvamaal 6 GPS/GSM kaelusega Lotek Wildcell-MG varustatud põtra. Kokku on plaanis kaelustada 10 isendit.
 
Töö eesmärk on uurida maantee-ehituse ja liikluse mõju põtrade liikumisele:
1. hinnata uude trassikoridori planeeritava maantee ehitus- ja kasutusaegset mõju loomade liikumisteedele;
2. kindlaks teha uuritavate loomade (Kose-Mäo lõigu ulatuses kokku 10 isendit) võimalikud eelistatud teeületuskohad ning teeületuste sagedus olemasoleval maanteetrassil;
3. hankida teavet isendite kodupiirkonna suuruse, eelistatud peatuskohtade, suviste/talviste elupaikade, sesoonsete rännete ulatuse jm kohta.
 
Projektiala jahiseltse teavitasime plaanitust juba 2015. a ning nendega on meil välja kujunenud suurepärane koostöö. Jahimehed on olnud suureks abiks sobivate varitsuskohtade leidmisel, põtrade tabamisel ning naaberseltside teavitamisel. Kuna põdrad kasutavad kodupiirkonnana ulatuslikku maa-ala ning välistatud pole ka pikemad ränded, soovime projektist teavitada jahiseltse üle Eesti ning kui asukohaandmeid on rohkem kogunenud, jagame meelsasti infot kaelustatud põtrade liikumise kohta. Palume märgistatud põtru uurimisperioodi jooksul (1,5-2 aastat) võimalusel mitte küttida. Põdrad on varustatud ereda oranži kaelusega.
 
Tartu Ülikooli pressiteade:
 
uurimisgrupi nimel
Maris Kruuse
Tartu Ülikooli geograafia osakonna doktorant (lepingu üks põhitäitjatest)
 
JAGA