Keskkonnaamet: Kohila ja Põrsu jahipiirkondade piiride muutmise teade

Keskkonnaamet: Kohila ja Põrsu jahipiirkondade piiride muutmise teade

2709Keskkonnaamet
12.01.2015

Kooskõlas jahiseaduse § 12 lõike 1 punkt 5 on Keskkonnaamet Hubertuse jahiseltsi ja Kohila jahimeeste seltsi ettepanekul läbi viinud Põrsu ja Kohila jahipiirkondade piirimuutused ning Põrsu ja Kohila jahipiirkonna piirikirjelduse muutmise.

Teatame, et on jõustunud Keskkonnaameti peadirektori 10.12.2014 käskkiri nr 1-4.1/14/511 „Kohila ja Põrsu jahipiirkondade piiride muutmine” seoses keskkonnaministri 14.06.2005 määruse nr 52 § 5 ja 25.06.2009 määruse nr 29 § 14 kehtetuks tunnistamisega.

Märge määruste tühistamise kohta avaldati Riigi Teatajas 09.01.2015 JAGA