Keskkonnaameti juhised annavad ülevaate hundijahi korraldusest

Keskkonnaameti juhised annavad ülevaate hundijahi korraldusest

2699
Foto: EJS

Keskkonnaametil valmis äsja hundijahi teavituse juhised 2018/2019 jahiaastaks. Juhised on mõeldud nii jahimeestele kui jahipiirkonna kasutajatele.

Juhistes on määratletud kuidas jahti registreerida, jahipiirkonna kontaktisikut määrata, kütitud hundist teavitada. Teavituses on punktidena kirja pandud kuidas peaksid jahimehed ning jahipiirkonna kasutajad hundijahi korralduses talitama.

Hundijahi teavituse juhise vajadus kerkis esile 5. novembril Eesti Jahimeeste Seltsis toimunud koosolekul, kus Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnaagentuuri, EJSi ja maakondlindlike jahiseltside esindajad arutlesid uuenenud hundijahi korralduse üle. Jahipiirkonnakasutajad toonitasid seal, et hundijahi korraldusliku poole pealt on segadusi teavitustes. Keskkonnaamet oli valmis teavitustööga abiks olla.

Hundijahi teavituse juhiseid näeb SIIT.

23. novembril tõsteti ka hundijahi küttimismahtu ning uuendati ohjamisalasid. Küttimismahuks sai 38 isendit, kust on juba maha arvestatud jahiajal kütitud isendite hulk. 26. novembri seisuga on kütitud 8 hunti (3 Järvamaal, 2 Pärnumaal, 1 Rapla-, Saare- ja Läänemaal).

Hundijaht kestab 28. veebruarini.