Keskkonnaamet andis hundilube juurde ning uuendas ohjamisalasid

Keskkonnaamet andis hundilube juurde ning uuendas ohjamisalasid

4015
Foto: Pixabay

23. novembril muutis Keskkonnaamet hundijahi küttimismahtu ning uuendas ohjamisalasid. Nüüdsest on küttimismaht 38 isendit, kust on juba maha arvestatud jahiajal kütitud isendite hulk.

Käskkirjaga on moodustatud uued ohjamisalad huntide küttimiseks ning kinnitatud huntide küttimismahuks Eestis esimese osana kokku 38 isendit.  

Keskkonnaamet arvestas küttimismahust maha jahiajal kütitud isendite hulga vastavalt jahipiirkondade asukohajärgsele kuuluvusele järgmiselt: nr 5 Järva ohjamisala (2 hunti),
nr 11 Lääne-Viru ohjamisala (1 hunt) ja nr 12 Pärnu-Rapla ohjamisala (1 hunt).

Kuna suur enamik kahjustustest on kontsentreerunud vähestele aladele, tuleb Keskkonnaagentuuri arvates küttimise eesmärgipärasele suunamisele tänavu varasemast veelgi enam tähelepanu pöörata. Sellest lähtuvalt tehakse ka ettepanek minna sellest aastast (1. novembrist) üle ohjamisalade põhisele küttimisele. Ohjamisalade moodustamisel on eelkõige arvestatud hundile sobivate elupaikade olemasolu ja nende sidusust ning nende piirid jälgivad suures osas jahipiirkondade piire. Ohjamisaladel põhinev hundi ohjamissüsteem loob eelnevast märksa paremad eeldused kahjustuste efektiivsemaks vähendamiseks ning soovitud hundi arvukusnäitajate ja ühtlasema levikupildi saavutamiseks Mandri-Eestis ning Saare- ja Hiiumaal.

Ohjamisala küttida lubatud isendite arv
1. Alam-Pedja 0
2. Ida-Harju 2
3. Hiiu 0
4. Ida-Viru 2
5. Järva  2
6. Lõuna-Läänemaa 2
7. Lõuna-Pärnumaa 2
8. Viljandi-Valga 0
9. Harju 4
10. Lääne-Pärnumaa 2
11. Lääne-Viru 2
12. Pärnu-Rapla 3
13. Pärnu-Viljandi 0
14. Saare 2
15. Tartu-Jõgeva  0
16. Põlva-Tartu

3

17. Valga-Tartu 5
18. Võru 3
19. Viru

2

20. Põhja-Läänemaa 2
KOKKU 38