Juhatuse novembrikuu koosolek

Juhatuse novembrikuu koosolek

656
EJSi president õnnitles sünnipäevalast, kelleks oli seekord Tiit Tammsaar. Foto: EJS

Koosolek toimus integreerituna nii peamajas kohapeal kui ka veebis Zoomi vahendusel. Koosoleku avas ja seda juhtis Margus Puust.

Osales nii kohapeal kui veebis kokku 18 juhatuse liiget. Kõigepealt õnnitles president sünnipäevalast, kelleks oli seekord Tiit Tammsaar. Seejärel palus sõna juhatuse liige Jaanus Põldmaa, kes andis üle jahikutse juhatuse liikmetele detsembrikuu ühisjahiks. Peale päevakorra kinnitamist asuti arutama kasutusõiguse lepingute üle, anti sõnum liikmetele ja räägiti koostööst EPKK-ga ja ETKLga.

Teema avas Margus Puust, kes tutvustas KeA vastust ja seisukohta pikendamiste alustamise osas. Teemaga jätkasid Tiit Tammsaar ja Jaanus Põldmaa. Ka põllumehed sarnaselt metsameestele soovivad näha piisavalt lepinguid jahimeestega. Kindlasti ei tule probleeme pikendamisega nende seltsidega, kelledel on vähemalt poolte eraomanikega lepingud sõlmitud ja nõusolek jahipidamiseks olemas.

Juhatuse liikmed soovisid edasi minna põllumeestega tüüplepingu aruteludega. Juhatus otsustas, et liikmetel on esmatähtis sõlmida võimalikult rohkem lepinguid. Selle sõnumi viivad juhatuse liikmed maakondadesse ja see avaldatakse kodulehel. Samuti oodatakse juristide analüüsi menetluskorra kohta, et võtta seisukohta.

Otsustati uuendada ka eelmises juhatuses moodustatud läbirääkimiste töögrupi koosseisu nii maaomanike esindusorganisatsioonidega kui riigiga. Jaak Volmer tegi ettepaneku luua Jahises töölaud, kus saab kinnistupõhiselt sisse kanda ja näha infot, kas on leping olemas või ei ole. Juhatuse liikmetel olid mõned küsimused ja asuti seisukohale, et kui ressurss leitakse, siis saab selle rakenduse luua.

Arutati eelarve ja sigade Aafrika katku üle

Kolmanda kvartali eelarve täitmisest rääkis tegevjuht Tõnis Korts. Juhatuse liikmetel oli mitu ettepanekut, mis koos raamatupidamisega eelarvesse sisse viiakse. Eelarve kulud ja tulud on vastavuses planeeritule.

Edasi arutati olukorda sigade Aafrika katkuga. Teema kandis ette Tiit Tammsaar, kes tegi ülevaate olukorrast. Tammsaar kinnitas, et kohalikud seltsid annavad suure panuse katku ärahoidmiseks ja kütivad aktiivselt metssigu. Tammsaar arvas, et mingil juhul ei tohi rakendada ühisjahi keeldu.

Jaanus Põldmaa andis edasi põllumeeste palve küttida rohkem metssigu, sest kohati on kahjud juba suured. Juhatus otsustas kutsuda liikmeid ülesse küttima rohkem metssigu.

Fookuses aasta teema ja jahikoerad

2021. teema aasta nimetamise arutelu oli järgmine päevakorra punkt. Seoses koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega ei saanud valida teemasid, mis eeldaksid aktiivset kooskäimist ja vahetut suhtlemist. Büroo oli teinud ettepaneku nimetada aasta „kodu korda“ aastaks. Juhatuse liikmed arutasid ja pakuti välja ka alternatiivne nimi „jahikoda korda“ aasta. Lepiti kokku, et nende nimede vahel valitakse ja arutatakse veel veebis ja seejärel tehakse otsus. Aasta sisuga oldi nõus, et tuleb tähtsustada järgmisel aastal koostööd kohaliku kogukonna, kohalik külamehe ja -naise, põllumehe ja metsamehega. Samuti vaadata üle ka oma jahiseltsi asjad ja maakonna tasandil koostöö.

Edasi oli päevakorra punkt ettepaneku läbivaatamine Beagle ja Dreveri koeratõugude osas. Ettepanek tuli Endrik Raunilt. Tema sõnul tuleks sõnastada metskitse jahiks lubatud koerte nimistu selliselt, et oleks võimaliku kasutada jahis ja ajujahis väikesekasvulisi hagijaid Beagle´it ja Dreverit. Juhatuse liikmetele oli eelnevalt välja saadetud ka sellekohane materjal. Toimus elav arutelu ja otsustati koguda lisainfot ja arutada teemat järgmisel koosolekul edasi.

Arutati piiritarade rajamise küsimust

Juhatuse liige Mati Kivistik avas järgmise päevakorra punkti, milleks oli piiritarade rajamine ja probleemid. Küsimus on selles, et algselt oli planeeritud ka ulukitele läbipääsud, aga ehitusprojektis neid pole. Kui sulgeda ulukite rajad, võib see olla meie ulukifondile hukatuslik ja seetõttu otsustati pöörduda nii siseministri, keskkonnaministri kui ka Riigikogu keskkonnakomisjoni poole.

Otsustati jahirahu välja kuulutada Tallinnas

Teemal jahirahu väljakuulutamine rääkisid Margus Puust ja Marko Vinni. Otsustati, et seoses olukorraga jääb suur ja pidulik jahirahu väljakuulutamine sellel aastal Ida-Virumaal ära ja see lükatakse järgmisesse aastasse. Jahirahu kuulutatakse sellel aastal välja EJSi majas ja vähese hulga inimestega ning väljas. Marko Vinni tegi ettepaneku üleskutseks liikmetele, et jahirahu kuulutatakse välja seltsides, jahiseltskondades, jahiperedes jne, et tervisele ohtu poleks ja sellekohased fotod saadetaks keskusesse, kus tehakse vastav galerii kõigile vaatamiseks. Juhatus toetas ideed.

Järgmise juhatus toimub Tallinnas, EJSi keskuses ja 20. jaanuaril 2021.

Juhatus soovib kõigile liikmetele, nende lähedastele ja peredele meeleolukat aastalõppu ja kivi kotti uuel aastal. Jääge terveks!