Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse hetkeolukorrast

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse hetkeolukorrast

1399
Foto: EJS

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse määrus nr 13 võeti Maaeluministeeriumis vastu 3. märtsil 2020.

Tänaseks ei ole veel avaldatud määruse seletuskirja aga teada on, et PRIA on planeerinud meetme taotlusvooru avada juuli lõpus. Selle kohta pannakse teade ka PRIA kodulehele. Taotluste menetlemine jääb augustikuusse.

Meetme infopäevad on esialgse plaani järgi kavandatud juunikuu 2.-3. nädalasse, see tähendab enne jaanipäeva. Olenevalt eriolukorra arengutest, selgub millises vormis saab infopäevi korraldada, kas veebis või kohapeal.