Jahimehed on tänavu küttinud 10 hunti

Jahimehed on tänavu küttinud 10 hunti

2386
Foto: Flickr

4. detsembri seisuga on Keskkonnaameti andmetel kütitud 10 hunti, millest kolm realiseeriti erilubade alusel. Lisaks on liikluses sel aastal hukkunud 4 hunti.

EJS-i tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul ei ole hundijahti alanud hooajal veel aktiivselt peetud. „Selle peamiseks põhjuseks on olnud nii püsiva lumikatte puudumine kui ka hetkel käimasolev põdrajahihooaeg, kus tuleb meil vastavalt jahindusnõukogude tellimusele küttida ligi 7000 põtra,“ selgitas Korts ja lisas, et „kuna põdrajaht kestab 15. detsembrini, nõuab see hetkel jahimeestelt rohkem ressurssi“.

Keskkonnaameti andmetel on sel jahihooajal kütitud Eestis kokku seitse hunti: kaks Viljandimaal ja Lääne-Virumaal, üks Järva-, Lääne- ning Saaremaal. Seni on hundijaht avamata veel Harju-, Hiiu-, Põlva-, Pärnu-, Tartu-, Valga- ja Võrumaal. Lisaks on Eesti Jahimeeste Seltsile teada antud nelja hundi hukkumisest liikluses.

Tabel: Keskkonnaamet

Lisaks on varasemalt, väljaspool jahiaega andnud riik kahjustuste vältimise eesmärgil jahimeestele kuus eriluba hundi küttimiseks. Kaks neist väljastati 27. juulil Saaremaa jahimeestele, mille tulemusel kütiti üks hunt. Neli eriluba said aga 5. septembril Raplamaa Palamulla jahipiirkonna jahimehed, kes jõudsid küttida kaks hunti. Erilubade alusel küttimine on selleks korraks lõppenud, ent eriloaga kütitud isendeid jahihooajaks kehtestatud küttimismahust maha ei arvata. Seega on Raplamaal küttida jäänud veel 10 ning Saaremaal 4 isendit.

Sel aastal on hundi tekitatud kahjustuste hulk olnud eelnevatest aastatest suurem, mis maakondade lõikes on väga erinev. Oktoobri alguse seisuga oli hundi murtud lambaid viimase nelja aasta lõikes enim Raplamaal, Saaremaal ja Võrumaal, siis kahjustused puudusid sootuks Ida-Virumaal, Jõgevamaal ja Läänemaal ning olid väga väikesed ka Lääne-Virumaal ja Põlvamaal.

Lisaks on huntide puhul järjest suuremaks probleemiks kärntõbi. Kui aastatel 2011–2015 võis kärntõve levikus hundi populatsioonis märgata tsüklilisust, siis 2016. aastal oli see olnud kõrge olnud juba kaks aastat järjest. Ligi 30% kütitud huntidest olid kärntõve tunnustega, mis on läbi aastate kõige kõrgem näitaja.

Hundijahihooaeg algas 1. novembril ja kestab veebruari lõpuni.