Jahimehed on metssigade küttimismahust täitnud 63%

Jahimehed on metssigade küttimismahust täitnud 63%

3254
Foto: erakogu

1. detsembri seisuga on jahimehed küttinud 18 665 metssiga e 63% ettenähtud mahust. Kui lisada surnult leitud, maetud ja hukatud metssigade arv, siis on kokku loodusest eemaldatud 19 857 e 67% ettenähtud mahust. 

Keskkonnaamet
Pressiteade
15.12.2015

Küttimisandmete aruandest selgub, et küttimiskohustuse täitmisvõimekus jaguneb maakondade vahel jätkuvalt üsna ühtlaselt. Vaid Saaremaa eristub teistest piirkondadest suure küttimisvõimekusega, olles kogu küttimismahtu lausa ühe protsendi võrra ületanud. Keerulisem on olukord sigade aafrika katku levikualale jäävatel Põlva-, Viljandi- ja Võrumaal, kus on sigu kütitud veidi alla poole ettenähtud limiidist. Metssigade küttimisandmete aruanded maakondade kaupa on avaldatud Keskkonnaameti kodulehel, lisandunud on detsembri alguse seis.

„Arvestades sigade aafrika katku leviku tõkestamise vajadust, tuleb kiita jahimehi, kes mõistavad metssigade arvukuse vähendamise vajadust ka neis jahipiirkondades, kuhu katk veel jõudnud ei ole,“ lausus Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Jaanus Kala.

Veterinaar- ja Toiduameti labori andmetest selgub, et alates 2015. aasta algusest on uuritud 8041 metssiga sigade aafrika katku suhtes; neist positiivse proovi andsid 874 siga. Kõige enam on nakatunud sigu leitud Põlvamaalt.

Küttimismahu suurendamise eesmärgiks on tagada metssigade asurkonna arvukuse vähenemine, mis peab kaasa aitama taudi leviku tõkestamisele. Küttimismahtude realiseerimise tulemusena oodatakse, et kevadel 2016 oleks sigade asustustihedus kolm isendit 1000 hektari kohta. Küttimismahu realiseerimise kohustuse eest vastutab jahipiirkonna kasutaja. Juhul, kui küttimiskohustusest kinni ei peeta, ei ole metssigade arvukust võimalik kiires tempos langetada ning seakatkuga kaasnev majanduslik kahju suureneb nii jahimeestele kui ka põllumajandusele. Küttimismahtude täitmise jälgimist ja jahimeestele pandava ülesande ajakohastamist teostab Keskkonnaamet koostöös Keskkonnainspektsiooni ja Veterinaar- ja Toiduametiga.

Lisainfo:
Jaanus Kala
Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja
e-post jaanus.kala@keskkonnaamet.ee  
telefon 5144 510

JAGA