Jahimehed on küttinud üle neljasaja metssea

Jahimehed on küttinud üle neljasaja metssea

1856
Foto: Flickr
 title=


30. aprilli seisuga on Eestis jahimehed küttinud kokku 413 metssiga.

Endiselt on enim metssigu (176) kütitud Saaremaal, kuhu mullu levis ka seakatk laialdasemalt. Samuti on aktiivselt (88 isendit) kütitud Hiiumaal.

Väga madal on küttimisaktiivsus Lõuna-Eestis – alla 10 isendi on kütitud Põlvamaal (3 metssiga), Pärnumaal (6 metssiga), Valgamaal (5 metssiga) ja Viljandimaal (9 metssiga). Siiani pole ühtegi metssiga kütitud Jõgevamaal.

Kütitud metssigadest on enamik (52 isendit) olnud emised. Lisaks on surnult leitud ja maetud 14 metssiga ning üks isend hukati seakatku tunnustega.

Küttimismahtude täitmise jälgimist ja jahimeestele pandava ülesande ajakohastamist teostab Keskkonnaamet koostöös Keskkonnaagentuuri, Keskkonnainspektsiooni ning Veterinaar- ja Toiduametiga. Metssigade küttimisandmete aruanded avaldatakse igakuiselt Keskkonnaameti kodulehel.

Tabel: Keskkonnaamet